Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

(Varsinais-Suomen Sovittelutoimisto, Sovittelu)


Turun hyvinvointitoimiala
Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu on maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, selvittää asiaa rakentavalla tavalla, vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun ja sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta.

Sovittelu voidaan toteuttaa vain sellaisten osapuolten kesken, jotka henkilökohtaisesti ovat ilmaisseet suostuvansa sovitteluun ja pystyvät ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen.
Myös alle 15-vuotiaiden tekemiä rikoksia voidaan sovitella. Laki ei sulje pääsääntöisesti mitään rikosta sovittelun ulkopuolelle. Poikkeuksena alaikäiseen kohdistuneet rikokset, joissa uhrilla on erityinen suojan tarve.
Riita-asioissa emme sovittele yritysten välisiä riita-asioita, vaan asianosaisena on oltava vähintään yksi luonnollinen henkilö.

Lapsen huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä lapsen kotipaikkakunnan sosiaalitoimen lastenvalvojaan.

Asiakkaan opastus
Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistolle rikoksen tai riidan osapuoli, vajaavaltaisen huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen.

Jos kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovitteluun ryhtymisestä.

Varsinais-Suomen sovittelutoimiston sivutoimipisteet sijaitsevat Loimaalla (Vesikoskenkatu 13), Salossa (Kirkkokatu 10 B)ja Uudessakaupungissa (Vakka-Suomentie 7). Sivutoimipisteissä tapaamiset vain sovitusti. Sovitteluneuvotteluja on mahdollisuus järjestää myös alueen muilla paikkakunnilla.

Lisätietoja
Sovitteluesite suomenkielinen (pdf)
Sovitteluesite ruotsinkielinen (pdf)
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (www.finlex.fi)
Poliisi (www.poliisi.fi)
Rikosuhripäivystys (www.rikosuhripaivystys.fi)
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus (www.turku.fi)
Tietopaketti rikos- ja riita-asioiden sovittelusta(www.thl.fi)
Länsi-Suomen syyttäjänvirasto

 

Palvelu on tarkoitettu

Toimipaikat

 

Rikosten ja riitojen sovittelua tarvitseville

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sivua viimeksi päivitetty 11.4.2014 13:00 ja sivu on julkaistu 30.10.2008 10:26

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi