Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

14.9.2012

Kaupunki kehittää Kupittaan aluetta käynnistämällä kampuksen ja palloiluhallin hankinnat

Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää ammattikorkeakoulun kampus- ja palloiluhalli-hankkeet, joita koskevat hankintailmoitukset julkaistiin tänään 13.9. Molempien hankkeiden olennaisena tarkoituksena on tilatarpeiden tyydyttämisen lisäksi Kupittaan alueen kehittäminen.

Kupittaa ilmasta käsin kuvattuna
Kupittaa ilmasta
Yllä: Kupittaalla sijaitsee urheiluhalli, jäähalli,maauimala, pesäpallostadion, useita jalkapallokenttiä, luistelurata ja pyöräilyvelodromi. 

Turun Kupittaan alue on merkittävä korkeakoulu- ja tiedepuistokeskittymä, joka kytkeytyy Kupittaan puiston laajaan liikunta-alueeseen. Turun kaupungin tavoitteena on kehittää ja kasvattaa alueesta vetovoimainen osaamisen, elinkeinoelämän ja liikunnan keskus. 

Kupittaan kampus on laadukas ja innovatiivinen osaamisympäristö

Turun ammattikorkeakoulu on tällä hetkellä noin 9 500 opiskelijan ja 800 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Se tarjoaa työelämää ja yrittäjyyttä kehittävää koulutusta, tutkimus- ja kehitystyötä sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä. 

Tavoitteena on keskittää nykyinen hajanainen toimipisteverkko yhteen laadukkaaksi ja innovatiiviseksi osaamisympäristöksi. Ruiskadun ja Sepänkadun tilat muutetaan vastaamaan nykyajan oppimisympäristöjen vaatimuksia. Kupittaan uusien toimitilojen valmistuttua Ruiskadun tiloihin voidaan sijoittaa ammatti-instituutin toimintaa ja Sepänkadulle lukiotoimintaa sekä muita kaupungin toimintoja.  

Ammattikorkeakoulun tarvitsemien tilojen laajuus on alustavan tilaohjelman mukaan noin 30.000–40.000 htm2. Kokonaisuus koostuisi opetus-, erityisopetus-, kirjasto- ja auditoriotiloista sekä opettajien, tutkijoiden ja hallintohenkilöstön työtiloista. Hankkeen yhteydessä on myös tarkoitus arvioida alueen muiden toimijoiden ja innovaatiotoimintojen tilatarpeita. Hankkeen toteuttajan toivotaan rakentavan myös alueen kokonaiskehitystä tukevaa muuta toimitilaa kuten toimisto- ja liiketiloja.

Uusi palloiluhalli palvelee myös urheilulukion ja seudun urheiluakatemian tarpeita

Kupittaan liikunta-alue muodostaa tällä hetkellä yhtenäisen ja toimivan liikuntakeskuksen. Alueella sijaitsee urheiluhalli, jäähalli, maauimala, pesäpallostadion, useita jalkapallokenttiä, luistelurata ja pyöräilyvelodromi. 

Kupittaan puistoalue palvelee lisäksi suosittuna vapaa-ajan viettoalueena. Toteutettavan palloiluhallin tulee sijaita Kupittaan liikunta-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä, jolloin saavutetaan liikuntapalveluihin liittyvien toimintojen kannalta synergiaetua.  Kupittaalle sijoittuva uusi palloiluhalli palvelee parhaiten myös urheilulukion ja seudun urheiluakatemian tarpeita.

Uuden hallin tulee täyttää muun muassa kansainvälisten kori- ja lentopallo sekä salibandy -otteluiden vaatimukset paitsi pelitiloiltaan myös katsomokapasiteetin suhteen. Hallissa tulee olla tarvittavat oheistilat lipunmyyntiin, varastointiin, kahviotoimintaan, toimistokäyttöön, lehdistölle ja oheisharjoitteluun. Turun kaupungin tarvitsemien tilojen laajuus alustavan tilaohjelman mukaan on noin 7 000–8 000 htm2.

Hankinnat toteutetaan neuvottelumenettelyinä

Molemmat hankkeet on päätetty toteuttaa elinkaarihankkeina, joissa kunkin hankkeen toteuttaja vastaa rakennuskohteen suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituksesta ja ylläpidosta sekä mahdollisesti myös palveluista. Hankkeen tilaaja ja toteuttaja solmivat pitkäaikaisen vuokrasopimuksen.  

Hankkeita viedään eteenpäin hankintalain 5 § 12 -kohdan mukaisina neuvottelumenettelyinä. Neuvottelumenettely aloitetaan julkaisemalla hankintailmoitus, jonka perusteella toteuttajaehdokkaat voivat jättää osallistumishakemuksensa. Hankkeita koskevat hankintailmoitukset on julkaistu julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa.

Kampus-hankkeen neuvottelumenettelyyn valittujen ehdokkaiden tulee neuvottelujen aikana esittää kampus-hankkeen kohdalla Kupittaan aluekehitystä tukeva kokonaisratkaisu, jossa alueelle tulee toteuttaa Turun ammattikorkeakoululle vuokrattavien opetustilojen lisäksi ainakin toimisto- ja liiketiloja sekä pysäköintipaikkoja.  

Palloiluhallihankkeessa neuvottelumenettelyyn valittujen ehdokkaiden tulee neuvottelujen aikana esittää palloiluhalliratkaisu siihen liittyvine oheistiloineen ja pysäköintiratkaisuineen. Hankkeet halutaan toteuttaa kestävä kehitys huomioiden - hankkeiden tulee toteuttaa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edistämistavoitteita. Toteutusten tulee olla myös energiatehokkaita.

Hankkeiden aikataulu tulee täsmentymään ammatillisen koulutuksen ja lukioverkon osalta tehtyjen päätösten jälkeen ja hankinnan edistyessä. Lopulliset hankintapäätökset tehdään vuoden 2013 aikana.  

Alustavan suunnitelman mukaan ammattikorkeakoulun uusien tilojen tulee olla käytettävissä viimeistään elokuussa 2016 ja palloiluhallin vuotta aiemmin.

Lisätietoja avoimista tarjouspyynnöistä:


Sivua viimeksi päivitetty 14.9.2012 10:13 ja sivu on julkaistu 13.9.2012 12:30

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi