Yli-Maarian Ypsilon

Projektin eteneminen

  • Projektin etenemistä voit seurata blogisivulla: https://blog.edu.turku.fi/yli-maaria/
  • Allianssiurakoitsijan hankinnan käynnistäminen 01/2016
  • Yhteistyökumppanin valinta 06/2016
  • Sopimuksen allekirjoitus 3.8.2016 ja suunnittelun aloitus (KAS-vaihe)
  • Kaupunginvaltuuston hyväksyntä kehitysvaiheen tulokselle ja toteutusvaiheeseen siirtymiselle 30.1.2017
  • Rakennuslupa myönnetty 23.2.2017
  • Toteutusvaiheen (TAS) sopimus allekirjoitettu 27.2.2017
  • Työt aloitettu työmaalla 27.2.2017
     

Seuraa rakentamisen etenemistä

HARPPI-työryhmä julkaisee tiedotteita Ypsilonin rakentamisen etenemisestä.

Yli-Maariaan rakennetaan monitoimitalo, tulevaisuuden oppimis- ja kasvatusympäristö, jossa toimii noin 700 perusopetuksen oppilasta (1.-9. lk), noin 120 varhaiskasvatusikäistä, kirjasto, nuorisotoimi, kouluterveydenhuolto ja neuvola.

Hankkeen päätoteuttaja on Harppi-ryhmittymä eli Hartela Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, Granlund Turku Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy:n hanketta varten perustama ryhmittymä. 

-Yli-Maarian uusi monitoimitalo jatkaa Syvälahti-hankkeessa aloitettua mallia, jossa kaupungin alueellisia toimintoja kootaan saman katon alle. Näin palveluista saadaan helpommin saavutettavia ja samalla voidaan hyödyntää eri toimintojen välisiä synergioita. Kaupunki on asettanut hankkeelle tiukat tavoitteet liittyen muun muassa hankkeen kustannuksiin ja toiminnallisuuteen, jotka uskon Harppi-ryhmittymän kanssa saavutettavan, sanoo Turun kaupungin tilajohtaja ja Kiinteistöosakeyhtiö Yli-Maarian koulun hallituksen puheenjohtaja Tuomas Koskiniemi.

-Tavoitteena on tarjota Yli-Maariaan virikkeellinen, monikäyttöinen ja innovatiivinen toimintaympäristö, jossa eri-ikäiset käyttäjät pystyvät toimimaan pitkin päivää tarpeiden mukaisissa tilakokonaisuuksissa, kertoo arkkitehti Mikko Uotila.

Peruskivi muurattiin 25.8.2017

Monitoimitalon peruskiven muuraustilaisuus järjestettiin perjantaina 25.8. klo 12 alkaen. Moision koulun kuoro ja päiväkodin eskarilaiset esiintyivät tilaisuudessa.

Ypsilonin rakennustyöt alkoivat helmikuun lopulla ja monitoimitalon pitäisi valmistua sovitussa aikataulussa vuoden 2018 loppuun mennessä. HARPPI-työryhmän viikkotiedotteissa seurataan rakentamisen etenemistä. Tiedotteet julkaistaan tällä sivulla.

Suunnitelmassa osittain kolmikerroksisen rakennuksen laajuus on runsaat 7.900 neliömetriä. Kaupunginvaltuuston asettama kattohinta hankkeelle on 22 miljoonaa euroa. Harppi-työryhmän kilpailuehdotuksessaan käyttämä nimi ’Ypsilon’ valikoitui rakennuksen nimeksi. Työryhmä antoi suunnitelmansa nimeksi Ypsilon, koska rakennus on ylhäältä katsottuna y-kirjaimen muotoinen.

Allianssimalli luo edellytykset innovoida

Yli-Maarian monitoimitalohankkeessa päädyttiin allianssimalliin, koska se sopii erityisesti suurten ja monimutkaisten hankkeiden toteutukseen. Allianssimalli luo erinomaiset edellytykset innovoida ja mallista on hyviä kokemuksia aiemmissa rakennushankkeissa.

- Isot rakennusprojektit vaativat useiden eri alojen osaamista, jolloin kokonaisuuden kehittäminen perinteisellä rakennuttamismallilla on erittäin hankalaa. Kun rakentaja on mukana jo alusta asti, saadaan käytännön työmaaosaaminen ja kokemukset huomioitua jo suunnitteluvaiheessa, ja voidaan tehdä kustannustehokkaita valintoja, toteaa rakennuttajainsinööri Anne Antola Kiinteistöliikelaitokselta.

Allianssihankkeet toteutetaan siten, että asiantuntijat työskentelevät yhdessä samassa tilassa. Informaatio on avointa ja asiantuntijat kokevat tilaajan ja tilojen tulevien käyttäjien toimialojen edustajien olevan aktiivisesti läsnä hankkeessa. Allianssin yhteiset tekijät – sopimus, organisaatio ja riskit – saavat aikaan suuremman sitoutumisen projektiin verrattuna perinteisiin toteutusmuotoihin.

 

Seuraa rakentamisen etenemistä

HARPPI-työryhmä julkaisee tiedotteita Ypsilonin rakentamisen etenemisestä.

Kaupunginosa/Alue: