Jätehuollon määräykset ja maksut

Turussa ovat voimassa Turun kaupunkiseutua koskevat yhteiset jätehuoltomääräykset. Määräyksillä säädellään paikallisesti jätteen keräilyä, kuljetusta ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisyä.

Turun kaupunkiseudulla jätehuoltomääräyksistä päättää viranomaisena toimiva Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lautakunnan hyväksymien seudullisesti yhteisten määräysten soveltamisalueeseen kuuluvat Turun lisäksi Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paraisten, Pöytyän, Raision ja Ruskon kuntien alueet.

Jätteen keräys kiinteistöillä

Polttokelpoista jätettä kerätään kaikilla asuinkiinteistöillä. Pientaloasukkaat toimittavat kierrätyskelpoisen lasin, metallin, paperin ja kartongin alueelliseen keräyspaikkaan. Asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään neljä asuntoa, kerätään polttokelpoisen jätteen lisäksi metalli, lasi ja paperi erikseen omiin keräilyastioihinsa. Suurilla, yli 20 asunnon kiinteistöillä tulee olla astiat myös keräyskartongille ja biojätteelle.