Jätehuollon määräykset ja maksut

Turussa ovat voimassa Turun kaupunkiseutua koskevat yhteiset jätehuoltomääräykset. Uudet määräykset astuivat voimaan 1.3.2015 ja niillä säädellään paikallisesti jätteen keräilyä, kuljetusta ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisyä.

Turun kaupunkiseudulla jätehuoltomääräyksistä päättää viranomaisena toimiva Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lautakunnan 3.12.2014 hyväksymien seudullisesti yhteisten määräysten soveltamisalueeseen kuuluvat Turun lisäksi Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paraisten, Pöytyän, Raision ja Ruskon kuntien alueet.

Jätteen keräys kiinteistöillä

Polttokelpoista jätettä kerätään kaikilla asuinkiinteistöillä. Pientaloasukkaat toimittavat kierrätyskelpoisen lasin, metallin, paperin ja kartongin alueelliseen keräyspaikkaan. Asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään neljä asuntoa, kerätään polttokelpoisen jätteen lisäksi metalli, lasi ja paperi erikseen omiin keräilyastioihinsa. Suurilla, yli 20 asunnon kiinteistöillä tulee olla astiat myös keräyskartongille ja biojätteelle.