Jätehuollon määräykset ja maksut

Turussa ovat voimassa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueen jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräyksiä annetaan mm. liittymisestä jätehuoltoon, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksistä päättää viranomaisena toimiva Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lautakunnan hyväksymien alueen kuntien yhteisten määräysten soveltamisalueeseen kuuluvat Turun lisäksi Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Sauvon ja Salon kuntien alueet.

Jätteen keräys kiinteistöillä

Polttokelpoista jätettä kerätään kaikilla asuinkiinteistöillä. Pientaloasukkaat toimittavat kierrätyskelpoiset lasipakkaukset, metallit, paperit, kartonkipakkaukset ja muovipakkaukset alueellisiin keräyspaikkoihin. Asuintaloissa, joissa on vähintään neljä asuntoa, kerätään polttokelpoisen jätteen lisäksi metallia erikseen omiin keräysastioihinsa. Jos asuntoja on kymmenen tai enemmän, tulee kiinteistöltä löytyä astiat myös biojätteelle ja lasipakkauksille. Suurilla, vähintään 20 asunnon kiinteistöillä tulee olla astiat lisäksi kartonkipakkauksille ja muovipakkauksille.