Jätehuollon määräykset ja maksut

Turussa ovat voimassa Turun kaupunkiseutua koskevat yhteiset jätehuoltomääräykset. Määräyksillä säädellään paikallisesti jätteen keräilyä, kuljetusta ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisyä.

Turun kaupunkiseudulla jätehuoltomääräyksistä päättää viranomaisena toimiva Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lautakunnan hyväksymien seudullisesti yhteisten määräysten soveltamisalueeseen kuuluvat Turun lisäksi Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Sauvon ja Salon kuntien alueet.

Jätteen keräys kiinteistöillä

Polttokelpoista jätettä kerätään kaikilla asuinkiinteistöillä. Pientaloasukkaat toimittavat kierrätyskelpoiset lasipakkaukset, metallit, paperit, kartonkipakkaukset ja muovipakkaukset alueelliseen keräyspaikkaan. Asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään neljä asuntoa, kerätään polttokelpoisen jätteen lisäksi metallia erikseen omiin keräilyeastioihinsa. Jos asuntoja on kymmenen tai enemmän, tulee kiinteistöltä löytyä astiat myös biojätteelle ja lasipakkauksille Suurilla, vähintään 20 asunnon kiinteistöillä tulee olla astiat lisäksi kartonkipakkauksille ja muovipakkauksille.