Jätemaksun kohtuullistamishakemus

Jätemaksun kohtuullistamishakemuksella haetaan muutosta taksan mukaiseen jätemaksuun etukäteen ennen laskutusta. Mikäli asuinkiinteistön jätemaksuun haetaan kohtuullistamista kiinteistöllä olevan rakennuksen asuinkelvottomuuden takia, on hakemukseen liitettävä erillinen kirjallinen selvitys asuinkelvottomuuden perusteista.

Jätelaskuun voi hakea muutosta tekemällä muistutus jätehuoltoviranomaiselle. Muistutus on tehtävä 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Määräajan jälkeen toimitetut muistutukset jätetään tutkimatta.

Päätöksen jätemaksun kohtuullistamisesta tekee Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.