Jätevesi

Turun alueella jätevedet käsitellään keskitetysti Turun seudun puhdistamo Oy:ssä.

Haja-asutuksen jätevedenkäsittely

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija on vastuussa siitä, että jätevedet puhdistetaan vaatimusten mukaisesti. Jätevesi ei saa olla vaaraksi ympäristölle.

Kaikille kunnallisen tai vesiosuuskuntien viemäröinnin ulkopuolelle jääville kiinteistöille pitää tehdä selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Jätevedet tulee puhdistaa vaatimusten mukaisesti.

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto

Turun seudun puhdistamo Oy on järjestänyt Turun ja Turun seudun kuntien alueelta syntyneiden sako- ja umpikaivolietteiden vastaanoton Topinojan jätekeskukseen. Vastaanotosta peritään maksu: 13,74 €/m3 (alv 0 %) ja arvonlisäverollisena 16,90 €/m3. Hinta sisältää Turun Vesiliikelaitoksen perimän jätevesimaksun 5,84 €/m3 (alv 0 %) ja käsittelymaksun 7,90 €/m3 (alv 0 %).

Siirtoasiakirja lietteen kuljettamiseen

Lietteenkuljettajat täyttävät sähköisen siirtoasiakirjan Lounais-Suomen Jätehuollon alueella suoritettavissa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksista. Siirtoasiakirjan kautta kuljetustiedot tulevat raportoiduksi jätelain 39 §:n mukaisesti Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.

Siirtoasiakirjan käytöstä jätteiden kuljetuksessa määrätään jätelaissa (646/2011 §121).