Jätteenkuljetus ja jäteneuvonta

Turussa jätteenkuljetuksen järjestämisestä on vastuussa kiinteistön omistaja. Kunkin kiinteistönhaltijan on tehtävä sopimus haluamansa jätteenkuljettajan kanssa. Jätettä kuljettavan yrityksen tulee olla merkitty Varsinais-Suomen ELY:n ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Tietoja rekisteriin merkityistä yrityksistä saa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta tai kaupungin ympäristönsuojelusta.

Naapurikiinteistöt voivat tehdä keskenään yhteistyötä eli käyttää samaa jäteastiaa. Yhteistyöstä on ilmoitettava kirjallisesti jätteenkuljettajalle ja kaupungin ympäristönsuojelulle.

Polttokelpoisen jätteen keräysastian tyhjennysväli on kaksi viikkoa. Mikäli kiinteistö kompostoi biojätteen asianmukaisessa kompostorissa, tyhjennysväliksi voidaan sopia jätteenkuljettajan kanssa jopa kahdeksan viikkoa. Yhden ja kahden hengen taloudet, joissa jätettä syntyy vähän, voivat sopia tyhjennysväliksi neljä tai kahdeksan viikkoa riippuen siitä, sijaitseeko kiinteistö taajaan rakennetulla alueella vai sen ulkopuolella.

Kiinteistön haltija on huolehdittava, että jäteauto pääsee vähintään 10 metrin päähän jäteastioista ja että astiat on sijoitettu tasaiselle ja kulutusta kestävälle alustalle. Jäteastioiden on oltava koneelliseen kuormaukseen sopivia, eivätkä jätesäkkitelineet ole enää hyväksyttäviä. Käsin siirrettävien astioiden tulee olla pyörällisiä ja kannellisia ja niihin saa laittaa jätettä enintään 60 kiloa.

Jäteneuvonta

Jäteneuvontaa antavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Turun kaupungin ympäristönsuojelu. Jäteneuvontaan voi ottaa yhteyttä kaikissa jätteisiin liittyvissä asioissa.

Asiasanat: