Jätteenkuljetus ja jäteneuvonta

Turussa jätteenkuljetuksen järjestämisestä on vastuussa kiinteistön haltija. Kunkin kiinteistön haltijan on tehtävä sopimus haluamansa jätteenkuljettajan kanssa. Jätettä kuljettavan yrityksen tulee olla merkitty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kuljettajalta voi pyytää nähtäväksi otteen rekisteristä. Tietoja saa myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta tai kaupungin ympäristönsuojelusta.

Naapurikiinteistöt voivat tehdä keskenään yhteistyötä eli käyttää samaa jäteastiaa. Yhteistyöstä on ilmoitettava kirjallisesti Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle (jatehuoltolautakunta@turku.fi tai PL 355, 20101 Turku) ja jätteenkuljettajalle.

Polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennysväli on enintään neljä viikkoa. Mikäli kiinteistö kompostoi biojätteen asianmukaisessa kompostorissa tai kerää erikseen biojäteastiaan, tyhjennysväliksi voidaan sopia jätteenkuljettajan kanssa jopa 12 viikkoa.

Kiinteistön haltija on huolehdittava, että jäteauto pääsee vähintään 10 metrin päähän jäteastioista ja että astiat on sijoitettu tasaiselle ja kulutusta kestävälle alustalle. Jäteastioiden on oltava koneelliseen kuormaukseen sopivia, eivätkä jätesäkkitelineet ole enää hyväksyttäviä. Käsin siirrettävien astioiden tulee olla pyörällisiä ja kannellisia ja niihin saa laittaa jätettä enintään 60 kiloa.

Jäteneuvonta

Jäteneuvontaa antavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Turun kaupungin ympäristönsuojelu. Jäteneuvontaan voi ottaa yhteyttä kaikissa jätteisiin liittyvissä asioissa.

Asiasanat: