Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Jätetaksan mukaiseen jätemaksuun voi hakea muutosta jätehuoltoviranomaiselta kirjallisesti etukäteen ennen laskutusta tai tekemällä muistutuksen saapuneesta laskusta. Muistutus on tehtävä 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Määräajan jälkeen toimitetut muistutukset jätetään tutkimatta.

Mikäli asuinkiinteistön jätemaksuun haetaan kohtuullistamista kiinteistöllä olevan rakennuksen asuinkelvottomuuden takia, on hakemukseen liitettävä erillinen kirjallinen selvitys asuinkelvottomuuden perusteista.

Päätöksen jätemaksun kohtuullistamisesta tekee Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.