Turun vesistöt

Lisätietoa vesistöistä

Turun tärkeimmät vesistöt ovat kaupungin läpi kulkeva Aurajoki, Maarian allas, pienet järvemme Kakskerranjärvi ja Illoistenjärvi sekä Turun edustan merialue.

Rehevöityminen vesistöjen suurin uhka

Ihmistoiminta lisää vesistöihin joutuvien ravinteiden ja haitallisten aineiden määrää. Ravinteita vesistöihin tulee muun muassa yhdyskunta- ja teollisuusjätevesissä, maa- ja metsätaloudesta, haja-asutuksesta, kalankasvatuksesta sekä kaukokulkeutumana ilman kautta.

Lounais-Suomessa suurin osa kuormituksesta tulee hajakuormituksena pelloilta. Luonnon tasapainoon palauttaminen edellyttää kuitenkin kaikista eri toiminnoista tulevan kuormituksen vähentämistä. Rehevöityminen on seurausta vuosikymmeniä jatkuneesta liiallisesta ravinnekuormituksesta. Sen vuoksi muutoksia parempaankaan ei tapahdu nopeasti vaan vesiensuojelu vaatii pitkäjänteistä työtä.