Kaava-aloite

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen hakeminen

Maanomistaja voi tehdä aloitteen omistamansa tai hallitsemansa kiinteistön/alueen kaavoittamiseksi tai kaavan muuttamiseksi. Kaavoitusprosessi kestää puolesta vuodesta useisiin vuosiin.

Asemakaava-aloite tehdään sitä varten laaditulla lomakkeella.
Ennen aloitteen tekoa: Keskustele aluearkkitehdin kanssa muutoksen tarkoituksenmukaisuudesta ja mahdollisuudesta 

Asemakaavan laatimiskulut ja kuulutuskulut sekä kaavan yhteydessä laadittavan tonttijaon kulut peritään anojalta.

Yksityisen maata kaavoitettaessa laaditaan kaupungin ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus yksityisen osallistumisesta kaavan aiheuttamiin toteuttamiskustannuksiin. Sopimukset laatii Kiinteistöliikelaitos. Lisätietoja antaa Juha Lipponen.

Aluearkkitehdit:

Satava-Kakskerralla ei ole aluearkkitehtiä. Osayleiskaavoitukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Olavi Aholaan. Muissa alueen maankäyttöön liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Tanja Leckliniin (varalla Leena Salmelainen).