Yleiskaava 2029

Yleiskaavan luonnos 

Yleiskaavan luonnos hyväksyttiin Turun kaupunginhallituksessa 5.11.2018.

Yleiskaavaluonnos, selostus (pdf)

Keskustan liikennesuunnitelma, luonnos

Keskustan liikennesuunnitelman vaihtoehtotarkastelu (pdf, 7.5 Mt)
Kh 5.11.2018: vuoden 2029 liikennesuunnitelman valmistelua ja samalla yleiskaavan valmistelua jatketaan siltä pohjalta, että yksityisautoilu Tuomiokirkkosillalta ja Aninkaistenkadulta sallitaan sekä että lopulliset ratkaisut Auransillan liikenteen osalta tehdään saatujen kokemusten perusteella.

MISSÄ MENNÄÄN?

  • Kaupunginhallituksen päätös luonnoksesta 5.11.2018
    • Luonnos nähtäville 12.11. - 31.12.2018.
  • Lopullinen kaava 2019

Yleiskaava on suunnitelma, jolla ohjataan yleispiirteisesti kaupunkiympäristön ja liikennejärjestelmien kehittämistä ja sijoittumista. Tavoitteena on toimiva, taloudellinen ja eheä yhdyskuntarakenne. Yleiskaavan valmistelua ohjaa Turun ja naapurikuntien hyväksymä Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035.

Turun uuden yleiskaavan päämääränä on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2029, jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta.

Kehityskuvasta luonnokseksi

Luonnoksen lähtökohtana on kehityskuva, joka suuntaa kasvua pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien varsille. Luonnos sisältää selostuksen, pääkartan ja seitsemän teemakarttaa, jotka liittyvät mm. liikenteeseen, palveluihin sekä kulttuuri- ja viherympäristöön. Valmistelussa on hyödynnetty teemakohtaisia selvityksiä.

kasvukaytavat_kehityskuva.jpg

Yleiskaavalle tehtiin kolme vaihtoehtoista kehityskuvaa, joilla havainnollistettiin eri tapoja painottaa kasvua. Yleiskaavan valmistelun pohjaksi valittiin Kasvukäytävät -kehityskuva (kaupunginhallitus 23.11.2015 § 494).

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Jokaisella turkulaisella on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ilmaista mielipiteensä asiasta kirjallisesti tai suullisesti. Myös maanomistajilla ja alueen yrityksillä on oikeus tulla kuulluksi kaavoitusprosessin vaiheissa.

Kaavoituksen edistymistä voi seurata tämän nettisivun kautta. Lisäksi asiasta kiinnostuneet voivat liittyä Yleiskaava 2029 -tiedotussähköpostilistalle ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa tiedottaja Risto Lahtiselle. Listaa käytetään ainoastaan Turun kaupungin yleiskaavoitusta koskevien tiedotteiden lähettämiseen.

Yleiskaavaa valmistelee kaavoitusinsinööri Andrei Panschin.