Kaavoitusohjelmat

Yleis- ja asemakaavoitusohjelma vuodelle 2017 on hyväksytty kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnassa 13.12.2016 § 327  osana Ympäristötoimialan strategista sopimusta. Löydät ohjelman alta:

Kaavoitusohjelma 2017 (pdf)

Osayleiskaavojen ja asemakaavojen ohjelmointi vuosille 2017-2020 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.12.2016 § 494 osana Ympäristötoimialan strategista sopimusta. Yleiskaavan 2029 ohjelmointi ja tonttivarantotavoitteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2015 § 179 kaupungin talousarvion yhteydessä. Löydät ohjelman alta:

Kaavoitusohjelma 2017-2020