Linnanfältin luovutettavien yhtiömuotoisten tonttien tarjouskilpailu

Tavoitteena on luoda Turun linnan kupeeseen puurakentamisen avulla laadukas historialliseen keskustamiljööseen sopiva ja asukkaiden toiveisiin vastaava asuinalue. Linnanfältin alue sijaitsee noin 2 km Kauppatorilta lounaaseen.

Tarjouksia voi jättää kolmesta erillisestä osa-alueesta. Tontit tai korttelin osat luovutetaan tarjousperusteisesti siten, että tontista tai korttelin osasta voi tarjota joko ostohintaa tai perusvuosivuokraa. Kaupungin asuntotarkoitukseen käyttämä tonttivuokra on 4 % tarjotusta pääoma-arvosta.

Tontti 853-9-7-11 KS Kodit Oy:lle

Tonttiin 853-9-7-11 saatiin yhteensä kuusi tarjousta. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on 20.4.2016 päättänyt vuokrata Turun Moderni puukaupunki –hankkeeseen kuuluvan tontin 853-9-7-11 korkeimman tarjouksen tehneelle KS Kodit Oy:lle.

Korttelin 853-9-57 osalta Kiinteistöliikelaitos jatkaa neuvotteluja rakennuttajien kanssa. Tarkoituksena on löytää neuvottelujen kautta toteuttaja ja toteutusmuoto, jonka pohjalta alueen alkuperäiset tavoitteet voidaan parhaiten toteuttaa.