Raitiotien suunnitelmat ja selvitykset

Turun raitiotien yleissuunnitelma

Turun raitiotien yleissuunnitelman liite- ja taustaraportit

Ennen yleissuunnitelmaa laadittuja selvityksiä

  • Turun seudun joukkoliikenne 2020 
    Vuonna 2009 valmistuneessa hankkeessa on vertailtu keskenään runkobussi- ja pikaraitiotiejärjestelmää. Esitetty pikaraitiotiejärjestelmä olisi toteutettu kahdessa vaiheessa.
  • Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035
    Vuonna 2012 valmistuneessa työssä on suunniteltu maankäytön ja liikennejärjestelmän vaiheittaista kehittämistä vuoteen 2035 asti. Työssä on tarkennettu sekä laajennettu pikaraitiotielinjauksia maankäytön kehittämisen perusteella. Ratikkakaupungin rakentaminen on valittu yhdeksi Turun kaupunkiseudun kehittämisen teemoista.
  • Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista, ekologinen ja taloudellinen arviointi
    Vuonna 2012 valmistuneessa selvityksessä on tutkittu pikaraitiotien käyttöönoton vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin ja ilmansaasteisiin sekä analysoitu vaikutuksia reitin varrella sijaitsevien kiinteistöjen arvoon

Havainnekuvat