Saksalaisessa Freiburgissa jätetään autot ostamatta

Henkilöautomäärät:

  • Vauban 16 autoa / 100 asukasta
  • Rieselfeld 28,5 autoa / 100 asukasta
  • koko Freiburg 35 autoa / 100 asukasta
  • Turku 47 autoa / 100 asukasta

Saksalaisessa Freiburg im Breisgaun kaupungissa on noin 220 000 asukasta ja 130 000 työpaikkaa. Kaupunki tunnetaan ekokaupunkina. Freiburgin kaupunkialueella pikaraitiotietä on käytetty osana integroitua ratkaisua, jonka tavoitteena on luoda kestävän kehityksen kaupunki.

Integroidussa ratkaisussa maankäytön ja liikenteen suunnittelu tapahtuu yhdessä. Esimerkiksi supermarkettien sijaintia säädellään tarkasti, ja uutta maata otetaan käyttöön joukkoliikenteen parannusten yhteydessä. Freiburgilla on ollut yhtenäinen liikennesuunnitelma 1970-luvulta asti, se suosii joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä.

Freiburgilla on erinomainen joukkoliikennejärjestelmä, jonka perustana ovat pikaraitiotiereitit ja liityntäbussit. Pikaraitiotieverkostoa on laajennettu, ja sitä suunnitellaan edelleen laajennettavan 126 miljoonan euron investoinneilla vuodesta 2011 vuoteen 2018. Joukkoliikenne on houkutteleva vaihtoehto, koska se on nopea, edullinen, helppotajuinen ja helposti käytettävissä: sillä on riittävän tiheä vuoroväli ja se on lähellä asukkaita.

Vasta rakennetut Vaubanin (noin 5 000 asukasta) ja Rieselfeldin (noin 10 000 asukasta) kaupunginosat on suunniteltu ja rakennettu kestävän kehityksen ajatuksen mukaisesti. Pyöräily, kävely ja joukkoliikenne ovat autoihin nähden etusijalla, mikä on varmistettu lyhyillä reiteillä ja houkuttelevilla alueilla. Katujen liikennehidasteet, alhaiset nopeusrajoitukset ja etuajo-oikeus oikealle käännyttäessä hidastavat autojen vauhtia.

Vaubanissa autot jätetään alueen reunoilla sijaitseviin parkkitaloihin. Rieselfeldissä pikaraitiotie otettiin käyttöön rakentamisen alussa. Maata käytetään monipuolisesti, jotta etäisyydet kotoa töihin olisivat lyhyitä. Nurmikaistoja käytetään pikaraitioteiden yhteydessä.

Henkilöautomäärät:

  • Vauban 16 autoa / 100 asukasta
  • Rieselfeld 28,5 autoa / 100 asukasta
  • koko Freiburg 35 autoa / 100 asukasta
  • Turku 47 autoa / 100 asukasta