Turku Energian tontti

Alueen uudisrakentamisella tavoitellaan kohtuuhintaisia ja monipuolisia asumismuotoja viereisen Linnanfältin alueen uudisrakentamisen jatkoksi. Tämän vuoksi osa alueen uudisrakentamisesta tullaan luovuttamaan suoraan TVT Asunnot Oy:lle kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista varten. Alueen vanhalle rakennuskannalle pyritään löytämään yhteistyössä TVT Asunnot Oy:n kanssa uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia, jotka tarjoaisivat myös työpaikkoja ja monipuolisia palveluja alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille.

Tavoitteena on rakentaa uutta ja vanhaa rakennuskantaa yhdistämällä tunnistettava ja yksilöllinen kokonaisuus, joka luo paikkaan sitoutuvaa hyvää ja kestävää kaupunkirakennetta. Kaupunkikeskustan laajeneminen sataman suuntaan tukee osaltaan keskustan elinvoimaisuutta ja merellisyyttä.

Alueen kaavanmuutos valmistellaan kaupungin aloitteesta, yhteistyössä nykyisen maanvuokralaisen Turku Energian sekä TVT Asunnot Oy:n kanssa. Turun kaupunginhallitus on 19.1.2015 (23 §) hyväksynyt Turun kaupungin, TVT Asunnot Oy:n sekä Turku Energian välisen yhteistyösopimuksen korttelin kehittämiseksi.

Osapuolet ovat järjestäneet alueelle suunnittelukilpailun asemakaavatyön pohjaksi. Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto Sigge Oy ehdotuksellaan ”Rasteri”.

Muutosalueen pinta-ala on n. 2,85 ha.

Eri korttelialueiden pinta-alat ovat:

  • AL-1-korttelialue 22 610 m2
  • LPA-1-korttelialue 1356 m2
  • ET-alue 991 m2
  • Kadut 3587 m2

AL-1-korttelialueen rakennusoikeus uudisrakennuksille on 22 580 m2.

Alueen asemakaavanmuutosehdotus oli kaupunginvaltuuston käsittelyssä tammikuussa 2018. Kaavanmuutoksen toteutumisen myötä alueelle rakennetaan uusia asuinrakennuksia. Vanhojen voimalarakennusten uudesta käyttötarkoituksesta riippuen uusia asukkaita voi alueelle muuttaa n. 450-600.