Lentokentän alueen osayleiskaava

Tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava lentoaseman ympäristöön. Kokonaisuuteen kuuluu alueita sekä Turun että Ruskon kunnan (Ruskon eteläosan osayleiskaava) puolella. Rusko laatii omien alueidensa kaavaa yhdessä konsultin kanssa, mutta kunnat tekevät yhteistyötä yhtenäisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Turun osalta osayleiskaavan tärkeimmät tavoitteet ovat lentoaseman kehittäminen sekä uusien teollisuus- ja työpaikka-alueiden muodostaminen. Osayleiskaavaluonnos on hyväksytty ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa vuonna 2010. Tämän jälkeen hanke on odottanut erilaisia selvityksiä Pomponrahkan Natura-alueeseen liittyen. Kaavatyö jatkunee vuoden 2015 aikana.

Lentokentän alueen osayleiskaavan valmistelusta vastaa kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski.

Kaupunginosa/Alue: