Maaria-Ilmaristen osayleiskaava

LISÄTIETOA

Kaavakartta, selostus ja vuorovaikutusraportti löytyvät Kaavahausta.

Turun ja Liedon yhteisellä osayleiskaavalla suunnitellaan Maarian altaan itäpuolen maankäyttöä. Tavoitteena on muun muassa kehittää Jäkärlän ja Ilmaristen taajamia ja osoittaa niiden yhteyteen uusia asuinalueita. Taajamien väli on tarkoitus jättää virkistysalueeksi. Osayleiskaavan kanssa rinnan valmistellaan ulkoilureittisuunnitelmaa, jonka pohjalta kehitetään virkistysalueita ja Maarian allasta. Ensimmäinen osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin vuoden vaihteessa 2009-2010. Tämän jälkeen hanke jäi odottamaan Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 valmistumista. Rakennemalli hyväksyttiin vuonna 2012. Parhaillaan osayleiskaavasta valmistellaan uutta luonnosta.

Alueella rakennuskielto ja toimenpiderajoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen määrääminen alueelle on katsottu tarpeelliseksi, koska muutoin alueella voi tapahtua sellaisia rakennustoimenpiteitä, jotka saattavat huomattavasti vaikeuttaa kaavoituksen toteuttamista tai alueiden käytön muuta järjestämistä. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa 25.9.2021 asti.
 

Maaria-Ilmaristen osayleiskaavan valmistelusta vastaa Turun osalta kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoski ja Liedon osalta kaavasuunnittelija Juha Mäki.