Pysäköinninvalvonta ja valvontapyynnöt

Käyntiosoite: 
Puolalankatu 5
20100 Turku

Fax:

Faksi (02) 262 7229

Puhelin:

Kassapalvelut (02) 262 7200
Kaupunginarkisto (02) 262 7262
Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspalvelu (02) 262 4565
Konsernihallinnon kirjaamo (02) 330 033
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus (02) 262 5610
Yleisneuvonta (02) 330 033
Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000

Aukioloajat

Avoinna

Ma - To 09:00 - 15:30
Pe 09:00 - 15:00

Poikkeusaukioloajat

Arki- ja juhlapyhien aatto

5.12.2017
09:00 - 15:00
Sähköposti: 
turun.kaupunki@turku.fi

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista. Lisäksi valvotaan moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä.

Turun kaupungin kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta vastaa kiinteistöliikelaitoksen pysäköinninvalvontatoimisto.

Valvontapyynnöt ja valvontasopimukset

Väärinpysäköidyistä autoista ja valvonnan tarpeesta voi ilmoittaa pysäköinninvalvontatoimistoon. Valvontapyynnön voi tehdä:

Valvontapyyntöihin reagoidaan resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Valvontapyynnössä tulee mainita yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, jotta pysäköinnintarkastajat voivat tarvittaessa kysyä lisätietoja asiasta.

Yksityisalueiden pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta auttaa mahdollisuuksien mukaan myös yksityisten alueiden pysäköintiongelmissa. Tällöin kiinteistön edustajan (isännöitsijän, taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan, talonmiehen tai vastaavan) on oltava paikalla, kun pysäköinnintarkastaja saapuu. Laki edellyttää alueen virallisen edustajan pyyntöä valvontaan. Lisäksi alueen kaikilla sisäänkäyntiväylillä on oltava liikennemerkki, josta käy ilmi, että kyseessä on yksityisalue. Yksityisalueen edustaja voi myös tehdä pysäköinninvalvonnan kanssa pysyvän valvontasopimuksen.