Hirvensalon Syvälahteen rakennetaan uudenlainen monitoimitalo

Syvälahti vaihe vaiheelta
 • suunnittelu alkoi syksyllä 2011 kaupunginvaltuuston hyväksyessä Hirvensalon koulun hankesuunnitelman / KV 26.9.2011
 • keväällä 2012 järjestetyn arkkitehtikutsukilpailun voitti Verstas Arkkitehdit Oy
 • urakoiden hankinta käynnistettiin helmikuussa 2104 / KH 24.2.2014
 • tarjouskilpailu keskeytettiin rakennusteknisen hinnan noustua liian korkeaksi / KH 16.6.2014
 • toteuttamisessa siirryttiin allianssimalliin / KH 13.10.2014
 • hankkeen päätoteuttajaksi valittiin Visible, joka on NCC Rakennus Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n hanketta varten perustama ryhmittymä / KH 4.5.2015
 • hankkeessa siirryttiin toteutusvaiheeseen tammikuussa 2016 / KV 25.1.2016

Turun Hirvensalon Syvälahteen laskettelurinteen läheisyyteen nousee monitoimitalo, joka tulee sisältämään tilat noin 800 peruskouluikäiselle koululaiselle, 140 päiväkotilapselle, kirjastolle, nuorisolle, kouluterveydenhoidolle ja neuvolatoiminnalle.

Tavoitteena on rakentaa Syvälahteen turvallinen ja terveellinen, kaikenikäisten oppimis- ja kasvatusympäristö, joka on monikäyttöinen, muunneltava ja yhteiskäyttöön soveltuva. Syvälahden koulun rehtorin Jarmo Salon mukaan perinteiset pohjaratkaisut on pitkälti siirretty syrjään.
– Tilat on suunniteltu nyt siten, että ne suuntaavat käyttäjiään kohti toisenlaista tapaa toimia. Yhdessä tekemisen kulttuurin nostaminen tilaratkaisujen keskiöön on suunta, johon mm. valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet elokuusta 2016 alkaen vahvasti viitoittavat.

Uudet oppimisen tilat ovat avoimia ja muuntuvat erilaisiin tarpeisiin. Perinteisestä käytävä-luokka-jaottelusta on siirrytty kohti mallia, jossa kaikki koulun tilat, myös aulat ja liikennetilat, ovat tehokkaassa oppimiskäytössä.
– Pienten koululaisten tilat koostuvat kotikortteleista, joissa on erikokoisia tiloja ryhmissä työskentelyyn ja opiskeluun. Isompien koululaisten tilat on jaoteltu aineryhmittäin kokonaisuuksiin, joita ovat esimerkiksi kädentaidot, kielet ja kommunikaatio sekä reaaliaineet, kuvailee monitoimitaloa arkkitehti Riina Palva Verstas Arkkitehdit Oy:stä.

Tulevat käyttäjät mukaan suunnitteluun

Suunnittelusta ja rakentamisesta on avattu blogi, jossa kerrotaan hankkeen sisällöstä ja etenemisestä. Saarten lapset, nuoret ja aikuiset sekä muut talon tulevat käyttäjät voivat kommentoida blogissa ja tuoda esiin omat näkemyksensä siitä millainen rakennuksesta ympäristöineen voisi tulla.

» tutustu blogiin / Tervetuloa Syvälahteen

Valmista on 2018

Rakentaminen alkoi keväällä 2016, ja rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2018 koulujen alkaessa. Urakka toteutetaan allianssimallilla, jonka päätoteuttaja on Visible - NCC Rakennus Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n hanketta varten perustama ryhmittymä. Monitoimitalon on suunnitellut Verstas Arkkitehdit Oy.

Syvälahti vaihe vaiheelta
 • suunnittelu alkoi syksyllä 2011 kaupunginvaltuuston hyväksyessä Hirvensalon koulun hankesuunnitelman / KV 26.9.2011
 • keväällä 2012 järjestetyn arkkitehtikutsukilpailun voitti Verstas Arkkitehdit Oy
 • urakoiden hankinta käynnistettiin helmikuussa 2104 / KH 24.2.2014
 • tarjouskilpailu keskeytettiin rakennusteknisen hinnan noustua liian korkeaksi / KH 16.6.2014
 • toteuttamisessa siirryttiin allianssimalliin / KH 13.10.2014
 • hankkeen päätoteuttajaksi valittiin Visible, joka on NCC Rakennus Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n hanketta varten perustama ryhmittymä / KH 4.5.2015
 • hankkeessa siirryttiin toteutusvaiheeseen tammikuussa 2016 / KV 25.1.2016
Kaupunginosa/Alue: