Paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus

Käyntiosoite: 
Puolalankatu 5
20100 Turku

Fax:

Faksi (02) 262 7229

Puhelin:

Kassapalvelut (02) 262 7200
Kaupunginarkisto (02) 262 7262
Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelu (02) 262 4565
Konsernihallinnon kirjaamo (02) 330 033
Varhaiskasvatuksen palveluohjaus (02) 262 5610
Yleisneuvonta (02) 330 033
Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000
Sähköposti: 
turun.kaupunki@turku.fi

Aukioloajat

Avoinna

Ma - To 09:00 - 15:30
Pe 09:00 - 15:00

Poikkeusaukioloajat

Arki- ja juhlapyhien aatto

21.6.2018
09:00 - 15:00

Arki- ja juhlapyhien aatto

5.12.2018
09:00 - 15:00

Arki- ja juhlapyhien aatto

31.12.2018
09:00 - 15:00

Paikanmerkinnän ja sijaintikatselmuksen tilaaminen muuttuivat 1.5.2018. Uusi ohje:

Rakennuksen paikan merkitseminen maastoon

Rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään maastoon ennen rakentamisen aloittamista. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty.

Rakennuksen tai rakennelman merkinnän taksa vaihtelee kohteen koon ja tyypin mukaan. Rakennuksen merkinnän taksa sisältää 4 merkintäpistettä ja laajennuksen 2 merkintäpistettä. Rakennuksen merkinnän taksaan sisältyy rakennuksen sijaintikatselmus.

Jos rakennuslupaa ei ole haettu sähköisesti tai rakennuslupakuvia ei ole toimitettu rakennusvalvontaan sähköisinä on tilaus tehtävä Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa osoitteessa Puolalankatu 5 ja tilaukseen on liitettävä leimatut rakennuslupakuvat.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tilataan Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelusta rakennuksen perustusten valmistuttua. Sijaintikatselmuksessa varmistetaan, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaiset.

Sijaintikatselmus sisältyy rakennuksen paikan merkitsemisen taksaan. Sijaintikatselmus on maksullinen, jos rakennukseen ei ole tehty merkintää.

Aidan merkitseminen ja sijaintikatselmus

Aidan paikka on merkittävä maastoon ennen rakentamisen aloittamista. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennusvalvonta on myöntänyt aidalle luvan.

Aidan sijaintikatselmus tehdään asiakkaan tilauksesta aidan valmistuttua.

Jos toimenpidelupaa ei ole haettu sähköisesti tai toimenpidelupakuvia ei ole toimitettu rakennusvalvontaan sähköisinä on aidan merkitsemisen tilaus tehtävä Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelussa osoitteessa Puolalankatu 5 ja tilaukseen on liitettävä leimatut toimenpidelupakuvat.

Sijaintikatselmus, maalämpökaivo

Katselmus pidetään asiakkaan tilauksesta, sen jälkeen kun maalämpökaivo on porattu.

Tilaukseen on liitettävä maalämpökaivon porausraportti sekä kartta, jossa maalämpökaivon sijainti tontilla on osoitettu.

Rajan osoittaminen

Rajan paikka voidaan asiakkaan tilauksesta merkitä asemakaava-alueella maastoon paaluilla tai muilla epävirallisilla merkeillä. Tilaus laskutetaan toteutuneen työn mukaisesti. Lisätiedot ja hinnasto.

Määrittele Lisätietoja-kentässä, mitkä rajamerkit osoitetaan. Tilaus laskutetaan rajamerkkien määrän mukaan.

Rakentajan palveluiden tilaaminen

Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelu (Turku-piste)

Käsittelyaika

noin 5 - 14 päivää tilauksesta

Hinnasto

Kiinteistöinsinöörin palveluista suoritettavat maksut

Lisätietoja

Matti Roivas

Asiasanat: