Tonttijaot ja laskenta

Yhteystiedot ja lisätietoja

Anita Jokinen
Jouko Levo
Jouni Ruotsi

Käyntiosoite: 
Puutarhakatu 1
20100 Turku

Puhelin:

Vaihde (02) 330 000

Fax:

Faksi (02) 262 7229
Sähköposti: 
kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi

Asemakaava-alueella rakennuskortteleihin laaditaan tonttijako. Tonttijako osoittaa korttelin jakautumisen rakennuspaikoiksi. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavan yhteydessä. Jos voimassa olevaa tonttijakoa halutaan muuttaa, tulee hakea tonttijaon muutosta. Erillinen tonttijako ja tonttijaon muutos tulevat vireille maanomistajan hakemuksesta.

Tonttijako on kartalle laadittu suunnitelma, jossa määritellään tonttien numerot, kulmapisteiden koordinaatit, rajamitat, pinta-alat, muodostuminen, osoitteet ja kulkuyhteydet.

Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.

Hakeminen
Tee hakemus verkossa
Tulostettava hakemuslomake

Käsittelyaika
2 - 3 kuukautta

Hinta

Kortteliin tai korttelin osaan laadittu

  • erillinen tonttijako 950,00 €
  • tonttijako asemakaavan yhteydessä 700,00 €

Kolmannesta ja jokaisesta seuraavasta tontista suoritetaan lisäksi

  • erillinen tonttijako 120,00 €
  • tonttijako asemakaavan yhteydessä 80,00 €

Poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta tai tonttijaon muutoksesta peritään maksu kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitushinnaston mukaan.

 

Asiasanat: