Tulevaa omakotitonttitarjontaa

Linkit muille omakotitonttisivuille

Uusien kaavojen myötä muodostuu omakotitontteja, joita luovutetaan asiakkaille haku- ja tarjouskierroksilla. Luovutuksen ajankohta on riippuvainen mm. alueen suunnittelutilanteesta sekä kunnallistekniikan rakentamisajankohdasta. Joskus myös tontin peruuntuessa, tontti päätyy uudelleen luovutettavaksi haku- ja tarjouskierroksella.

Kaikki ensimmäistä kertaa luovutukseen tulevat tontit luovutetaan myymällä tai vuokraamalla joko avoimella tarjouskilpailulla tai vyöhykehintaan perustuvan hakumenettelyn kautta. Vuokratarjous hyväksytään ainoastaan luonnolliselta henkilöltä. Uusien alueiden luovutuskierroksia järjestetään vähintään kerran vuodessa ja niistä tiedotetaan paikallisessa lehdessä sekä kaupungin internetsivuilla.

Syksyllä 7.10. alkaen tulee luovutukseen 23 tonttia Toijaisen alueelta Hirvensalosta. Tontit on nyt nähtävissä e-tonttipalvelussa. Tonttien liitteet esim. tietoa tontin maaperästä ja ohjeet vuosihuollon liittymiä varten päitetään sivustolle teknisten syiden vuoksi myöhemmin. Tonttien alueella tehdään kunnallistekniikkaa kevääseen 2020 asti ja urakoitsija toivoo, että tontteihin tutustuminen maastossa tapahtuisi 10.-15.10. aikana.

Katso syksyn 2019 tontit täältä

Mikä on hakumenettely?

Hakumenettelyssä tonttien hinnat määräytyvät vyöhykehinnan perusteella ja hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisen tonttipalvelun kautta. Mikäli samaan tonttiin kohdistuu hakumenettelyssä useampi hakemus, suoritetaan arvonta hakijoiden kesken. Ota kuitenkin huomioon seuraavat asiat:

  • Vuokraus hyväksytään ainoastaan luonnollisilta henkilöiltä.
  • Hakumenettelyssä olevat tontit luovutetaan ensisijaisesti luonnollisille henkilöille.
  • Sama taho (koskee myös perhettä) voi tehdä vain yhden hakemuksen kutakin tonttia kohden.
  • Hakumenettelyssä hakemus voi kohdistua useaan tonttiin, mutta vain yhden tontin voi saada.
  • Hakemuksessa on ilmoitettava haettavien tonttien mieluisuusjärjestys, jota käytetään vain siinä tapauksessa, että sama taho saisi useamman tontin. Ensisijaisesti tontin saajan ratkaisee arvonta.
  • Kaupunki perii tontin saaneelta 1 000 euroa käsirahaa erillisen laskun mukaan kahden kuukauden kuluessa luovutuspäätöksestä.
  • Mikäli tontin saanut vetäytyy kaupasta tai vuokrauksesta, on hänen korvattava kaupungille maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisina kohtuullisina kustannuksina 1 000 euroa.

Mikä on avoin tarjouskilpailu?

Avoimessa tarjouskilpailussa tarjouksen jättäjän on mahdollista nähdä tonteista jätetyt tarjoukset sekä korottaa jättämäänsä tarjousta tarjousajan puitteissa.

  • Huutokaupat. com palvelussa on mahdollista jättää ainoastaan ostotarjouksia, mutta tontin saaja voi välittömästi tarjouskilpailun päättymisen jälkeen ilmoittaa haluavansa vuokrata tontin, jolloin perusvuokra on 4 % tarjotusta hinnasta. Vuokratarjous hyväksytään kuitenkin vain luonnollisilta henkilöiltä. Kaupunki tekee päätöksen tontin myynnistä tai vuokrauksesta, mikäli asiakas on ilmoittanut vuokraavansa tontin, kahden vuorokauden kuluessa tarjouskilpailun päättymisestä.
  • Kaupunki perii hyväksytyn tarjouksen tehneeltä 1 000 euroa käsirahaa erillisen laskun mukaan välittömästi tarjouksen hyväksymispäätöksen jälkeen.
  • Mikäli hyväksytyn tarjouksen tehnyt vetäytyy kaupasta tai vuokrauksesta, on hänen korvattava kaupungille maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisina kohtuullisina kustannuksina 1 000 euroa.

Syksyllä 7.10. alkaen tulee luovutukseen avoimella tarjouskilpailulla Itäharjulta tontti Kalervonkatu 8.

Tontin löydät täältä Tarkemmat tiedot tontista ja luovutusmenettelystä löydät lähempänä avoimen tarjouskilpailun alkua Huutokaupat. com palvelusta.

Lisätietoja:
Ritva Tuomainen
Juhani Lankinen
Suvi Panschin

Linkit muille omakotitonttisivuille

Asiasanat: