Asumisneuvojatoiminnan avustus

Huomioitavaa

Hakuaikaa 12.1.2017 asti.

Lisätietoja antavat:

Korjausneuvoja Mika Palmroos, Turun kaupunki

Projektipäällikkö Hanna Dhalmann, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, puh. 029 525 0851, etunimi.sukunimi@ara.fi 

Avustuksia asumisneuvojatoimintaan haettavissa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2017 yhteensä 900 000 euroa asumisneuvojatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35% kustannuksista ja hakuaikaa on 12.1.2017 asti.

Mihin avustusta myönnetään

Avustusta voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Avustuksella tuettavan toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja ratkaista asumiseen liittyviä ongelmia sekä asunnottomuutta.

Kuka voi hakea avustusta

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta. Avustusta myönnetään korkeintaan 3 vuotta samalle hankkeelle.

Hakuaikaa 12.1. klo 16.15 asti

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa ARAlle viimeistään 12.1.2017 osoitteella Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti.

HUOM! Mikäli kyseessä on järjestö tai yhteisö, hakemuksen liitteeksi tarvitaan sijaintikunnan lausunto hankkeesta. Lausuntoa varten hakemukset on toimitettava Turun kaupungille viimeistään 4.1.2017 osoitteeseen:

Turun kaupunki
Korjausneuvoja
PL 11
20101 Turku

Lisätietoja antavat:

Korjausneuvoja Mika Palmroos, Turun kaupunki

Projektipäällikkö Hanna Dhalmann, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, puh. 029 525 0851, etunimi.sukunimi@ara.fi