Erityisryhmien investointiavustus

Huomioitavaa

ARA:n hakuaika syksyllä 2015.

Turun kaupunki toivoo saavansa hakemukset erityisryhmien investointiavustuksista hyvissä ajoin ennen hakuaikaa, sillä kaikilla ARA:an toimitettavilla hakemuksilla on oltava kunnan puolto.

Kuka voi hakea erityisryhmien investointiavustusta?

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi on haettavissa avustuksia, joita myöntää asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Erityisryhmiksi luetaan esimerkiksi asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset.

Mihin toimenpiteisiin erityisryhmien investointiavustusta saa?

Avustusta voivat saada vain sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten.

Kuinka paljon erityisryhmien investointiavustusta saa?

Avustuksen enimmäissuuruudet on porrastettu siten, että mitä enemmän poikkeuksellisia asumista tukevia ratkaisuja tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. Tukiluokkia on neljä:

  1. Avustus enintään 10 %: Asunto-olot huonot ja tulot poikkeuksellisen pienet. Valtaosa näistä avustuksista osoitetaan opiskelijataloille ja nuorisokohteille.
  2. Avustus enintään 25 %: Suunnattu erityistä tukea tarvitsevaa asukasryhmää varten. Mikäli kohteessa on tukiasuntoja ja muita asuntoja, niin avustusta myönnetään vain tukiasunnoille.
  3. Avustus enintään 40 %: Palvelutalo ja asumishankkeita, jotka on suunnattu kehitysvammaisten, huonokuntoisten ja muistihäiriöisten vanhusten hoitoon.
  4. Avustus enintään 50 %: Suunnattu pitkäaikaisasunnottomille ja laitoshoidosta palvelutaloon siirtyville kehitysvammaisille.

Miten haen erityisryhmien investointiavustusta?

Palauta kaksi kappaletta hakemuksia Turku-pisteeseen tai Mika Palmroosille. Hankkeella on oltava kunnan puolto. Kunnan puoltamisen jälkeen (toinen) hakemus toimitetaan ARAan. Hakemuksen lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon (muut kuin opiskelijatalot ja nuorten talot).