Hissiavustus

Huomioitavaa

Jatkuva hakuaika. Avustukset haetaan ARAn sähköisessä palvelussa

Kuka voi hakea hissiavustusta?

Aloitteen hissin hankkimiseksi voi tehdä taloyhtiön osakkaista kuka tahansa. Hissin hankinnasta taloyhtiöön päätetään aina yhtiökokouksessa. Hissin hankinnan valmistelusta ja toteutuksesta vastaavat taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä, joiden tukena voi olla taloyhtiön osakkaista ja asiantuntijoista koostuva hissitoimikunta.

Kuinka paljon hissiavustusta saa?

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tukee hanketta maksamalla 45 % kustannuksista. Tämän lisäksi Turun kaupunki tukee turkulaisia hissihankkeita maksamalla 5000 €/hissi.

Miten hissiavustusta haetaan?

Hae avustusta täyttämällä tarvittavat hakuasiakirjat ja liitteet. Edellytys avustuksen saamiseen on se, että myös ARA on myöntänyt kohteelle avustusta. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät ARA:n sivuilta:

Hakupaperit palautetaan korjausneuvoja Mika Palmroosille tai Turku-Pisteeseen (Puolalankatu 5).