Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustus

Huomioitavaa

Avustuksella on jatkuva hakuaika.

Määrärahaa avustukselle on 10 miljoonaa euroa.

Kuka voi hakea ikääntyneille ja vammaisille tarkoitettua avustusta?

Avustus on tarkoitettu kaikille yli 65-vuotiaille ja vammaisille. Avustus on kuitenkin sidottu tulorajoihin ja varallisuuteen.

Tulorajat:

 • 1 henkilö: 2000 €
 • 2 henkilöä: 3400 €
 • 3 henkilöä: 4200 €
 • 4 henkilöä: 5000 €

Mikäli ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin neljä henkilöä, tulorajoja korotetaan 875 eurolla kutakin lisähenkilöä kohden. Tässä yhteydessä vammaisuudella tarkoitetaan, että hakijalla on vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Veteraanien ja veteraanien leskien tulorajat:

 • 1 henkilö: 2600 €
 • 2 henkilöä: 4420 €
 • 3 henkilöä: 5460 €
 • 4 henkilöä: 6500 €

Mikäli ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin neljä henkilöä, niin tulorajoja korotetaan 875 eurolla kutakin lisähenkilöä kohden.

Mihin toimenpiteisiin ikääntyneiden ja vammaisten avustusta saa?

Ikääntyneille ja vammaisille tarkoitettua korjausavustusta voi hakea esimerkiksi seuraaviin perusparannustoimenpiteisiin:

 • kylpyhuoneremontit
 • keittiöremontit
 • ikkunoiden tai julkisivun uusiminen
 • vesikaton uusiminen
 • energiataloudelliset korjaukset

Huomioi, että asunto-osakeyhtiössä avustusta saa vain niihin toimenpiteisiin, jossa kunnossapidon vastuu on osakkeenomistajalla. Avustus on tarkoitettu vain ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaan rakennukseen.

Töitä ei saa aloittaa ennen kuin ARA on hyväksynyt hakemuksen tai ARA:lta on haettu ennakkoaloituslupa.

Kuinka paljon avustusta saa?

Avustuksen määrä kokonaiskustannuksista on 50 % vanhuksilla ja 70 % veteraaneilla, veteraanien leskillä ja vammaisilla. Avustus on voimassa 1+2 vuotta eli myöntämisvuoden ja kaksi seuraavaa vuotta. Tämän lisäksi avustuksen saanti edellyttää 5 vuoden asumispakkoa. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli ehtoja ei noudateta.

Miten haen ikääntyneille ja vammaisille tarkoitettua korjausavustusta?

Tarvittavat lomakkeet löydät ARA:n sivuilta:

Seuraavat asiakirjat vaaditaan ikääntyneiden ja vammaisten avustuksen hakemiseen:

 • Hakukaavake Ara (lomake 35)
 • Selvitys varallisuudesta Ara (lomake 35L)
 • Verotuslaskelma 2016 (kokonaisena)
 • Selvitys ennakonpidätysperusteista vuonna 2018
 • Vammaisten osalta asiantuntijan antama selvitys vamman laadusta tai pysyvästä työkyvyttömyyseläkkeestä ja vammaisetuuksista
 • Vammaisen oikeus vammaispalvelulain mukaisiin korvauksiin tai muutostöihin
 • Kiinteistöverolippu
 • Jäljennös asuntoa koskevasta vuokrasopimuksesta tai syytinkisopimuksesta (=yleensä kauppakirja), mikäli asunto ei ole omistajan omassa käytössä
 • Korjaussuunnitelmia ja -kustannuksia koskevat asiakirjat
 • Selvitys koko hankkeen kustannukset kattavasta rahoitussuunnitelmasta

Hakupaperit voi tulostaa tai hakea Turku-Pisteestä. Hakupaperit palautetaan korjausneuvoja Mika Palmroosille tai Turku-Pisteeseen (Puolalankatu 5)