eLupa (sähköiset rakennuslupapalvelut)

Kaupungilla on käytössä sähköinen lupapalvelu, ePermit.

Sähköinen lupapalvelu on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille (vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa kohde).

ePermit-palvelun kautta voidaan hakea seuraavia lupia:

  • rakennuslupa
  • toimenpidelupa
  • purkamislupa ja -ilmoitus
  • maisematyölupa
  • suunnittelutarveratkaisu
  • poikkeamispäätös

Lisäksi järjestelmän kautta voidaan toimittaa pääpiirustuksia ja erityissuunnitelmia rakennusvalvontaan (pdf -muodossa) sekä materiaalia kaupunkikuvaneuvottelukuntaan.

Käyttäjätunnuksen ja käyttöoikeuden hakeminen

Palvelu ohjeistaa suunnittelijoita ja hakijoita käyttäjätunnuksen luomisessa. Lisäksi ePermit -palvelussa ohjeistetaan myös mahdollisten käyttöoikeuksien hakemista.