Usein kysyttyä puiden kaadosta

Kuinka suurten puiden kaatoon täytyy hakea lupa?

Varsinaisia senttimetrimääriä ei ole. Arviointi on tapauskohtaista ja siihen vaikuttavat muun muassa kaadettavan puun koko, sijainti tontilla ja muun puuston määrä.

Yksinkertainen nyrkkisääntö on se, että minkä saat poikki raivaussaksilla, on vasta vesakkoa.

Kuka voi edustaa asunto-osakeyhtiötä puunkaatoasioissa?

Yhteyshenkilö voi olla kuka tahansa hallituksen valtuuttama henkilö. Maisematyölupahakemuksen voi allekirjoittaa vain henkilö, jolla on yhtiön puolesta allekirjoitusoikeus, kuten isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja.

Voiko kaupungilta tilata puunkaatajan tai hoitajan?

Valitettavasti tällä hetkellä sellaista palvelua ei pystytä tarjoamaan. Kaatotyö täytyy tilata yksityiseltä, jos omasta lähipiiristä ei alan ihmisiä löydy.

Tarvitaanko puiden leikkaamiseen viranomaislupa?

Puiden hoitoon kuuluva leikkaaminen (rakenne-, hoito- ja erikoisleikkaukset) ei vaadi lupaa. Puiden leikkaaminen on kuitenkin erityisosaamista vaativaa työtä, joten se on syytä teettää puiden hoidon ammattilaisella eli arboristilla. Väärin leikattu puu saattaa pahimmillaan tulla ympäristölleen vaaralliseksi. Väärä leikkuu lyhentää puun elinikää ja puulajille tyypillinen ulkomuoto kärsii. Jos leikkaamiseen täytyy jostain syystä ryhtyä itse, on suositeltavaa tutustua leikkaamisohjeisiin: Pihapuuopas.

Mihin vuodenaikaan puita kannattaa leikata tai kaataa?

Herkästi vuotavia puita kuten koivuja, vaahteroita, hevoskastanjaa, luumuja ja kirsikoita leikataan vain täyslehtisyyden aikaan eli heinä-elokuussa. Muita puita voidaan leikata lepotilaisena kevättalvellakin. Tarkemmat leikkausohjeet kannattaa tarkistaa aina alan kirjallisuudesta. Lintujen pesintäaikana 10.4.–31.7. kaikkia toimenpiteitä suositellaan välttämään.

Rakennan taloa ja tontillani on puita jotka jäävät talon alle. Mitä lupia tarvitsen niiden kaatoon?

Rakennusluvan mukaista puiden kaatoa ja maantäyttöä tehtäessä, ei tarvita erikseen maisematyölupaa. Talon ja muiden rakenteiden alle jäävät puut voi siis kaataa kun rakennuslupa on saatu. Myös tontin muilla alueilla olevat kaadettavat ja säilytettävät puut merkitään rakennuslupakuviin. Näin selvitään yhdellä viranomaisluvalla.

Tontillani on hieno puu ja haluaisin sen säilyvän. Joudumme kuitenkin rakennusteknisistä syistä täyttämään tonttia. Miten turvaan puun tulevaisuuden?

Alan kirjallisuudesta sekä ammattilaisilta saa hyviä ohjeita oikein tehdyistä täytöistä ja puiden suojauksista. Ohjeita löytyy muun muassa täältä: Pihapuuopas.

Puuni kunto huolettaa. Voiko sitä tutkia jotenkin?

Kyllä voi. On olemassa erilaisia laitteita joilla voidaan mitata lahon määrää puun rungossa. Näin saadaan selville voidaanko puu vielä turvallisesti säilyttää. Nykyaikaiset tutkimuslaitteet eivät vaurioita puita. Kuntokartoituksia tekevät puiden hoitoon erikoistuneet ammattilaiset eli arboristit.

Naapurin puusta on minulle huomattavaa haittaa. Mitä voin tehdä?

Katso laki eräistä naapuruussuhteista § 8 esimerkiksi Finlexin sivuilta osoitteessa www.finlex.fi.

Saako puita istuttaa ilman viranomaislupaa?

Kyllä saa. Tontin omistajan tai haltijan (kaupungin vuokratontit) lupa täytyy tietysti olla.

Puiden istutuksessa kannattaa huomioida suositellut istutusetäisyydet. Puun tulee täysikasvuisenakin olla hoidettavissa oman tontin puolelta.

Kenelle ilmoitan julkisella alueella (puistot, metsät, katualueet) olevasta huonokuntoisesta puusta? Entä jos haluan, että kaupunki harventaisi puistometsää?

Kummankin osalta ilmoitus / pyyntö kannattaa laittaa palautepalvelun kautta: www.turku.fi/paikalla tai puhelimitse p. 02 262 4444.

Haluan tonttini tammesta asemakaavassa suojellun puun. Miten toimin?

Puuta voi anoa ns. luonnonmuistomerkiksi.  Asiasta kannattaa olla yhteydessä ympäristönsuojeluun p. 02 262 4300 tai ymparistonsuojelu@turku.fi

Olen saanut maisematyöluvan vaahterani kaatamiseen. Luvan ehtona on korvaavan uuden, isoksi kasvavan lehtipuun istuttaminen. Miten suuri puuntaimen tulisi olla?

Ellei maisematyöluvan ehdoissa ole tarkemmin määritelty, uuden puuntaimen tulisi olla minimissään rym 14-16 (rym = rungon ympärys metrin korkeudelta). Puu tulee tukea ja hoitaa asianmukaisesti, jotta sen kasvuunlähtö onnistuu.

Yhtiömme pihalle ollaan suunnittelemassa pihamuutoksia, jolloin autopaikkoja tulee muutama lisää ja kaadetaan myös puita. Mitä lupia tarvitaan?

Pihajärjestelyjen muutos edellyttää rakennuslupaa. Luvan asemapiirroksiin kannattaa merkitä myös kaadettavat ja korvaavat uudet puut, jolloin erillistä maisematyölupaa puunkaadolle ei tarvita.