Lupahakemusten lomakkeet ja liitteet

Käyntiosoite: 
Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

(02) 262 4700
(02) 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi

Ennen rakentamisen tai muun luvanvaraisen toimenpiteen suorittamista pitää kyseiselle toimenpiteelle saada lupa. Tältä sivulta löydät rakentamiseen liittyvät lupahakemukset ja hakemusten tavanomaisimmat liitteet. Hakemuksen liitteeksi saatetaan edellyttää myös muita selvityksiä ja liitteitä, joihin ei ole olemassa erityistä lomaketta. Tarkempaa tietoa eri luvista ja niihin liitettävistä selvityksistä voit lukea kohdasta ”Rakentamisen luvat”. 

Rakennuslupa ja toimenpidelupa

Puunkaatolupa

Purkamislupa ja -ilmoitus

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Ennalta aloittaminen

Yleiset lomakkeet