VR:n konepaja-alueen rakentaminen

VR:n konepaja-alueen asemakaava ja asemakaavanmuutos on laadittu konepajatoiminnoilta vapautuneen ratapiha-alueen kehittämiseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamiseksi keskustan ja ratapihan toisella puolella sijaitsevan Pohjolan kaupunginosan välillä. Köydenpunojankadun ja ratapihan väliselle alueelle on muodostettu asuinkerrostalojen korttelialueita (AK-1, AK-2, AK-3) ja palvelurakennusten korttelialuetta (P-1/s). Ratapihankadun varteen ja ratapihan yli suunniteltujen kävelysillan ja pysäköintitalon toteuttaminen palvelee kaava-aluetta. Alueen toteuttaminen käynnistyy vaiheittain.

Hankkeessa:

  • Entiselle Konepaja-alueelle rakennetaan asuintaloja (ensimmäinen vaihe alkaa talvella 2016)

  • Vaunukatu rakennetaan ratapihan ja asuinalueen väliin (2015 syksy – 2016) samalla rakennetaan osa Köydenpunojankaarta Aninkaisten sillan päästä

  • Logomon jalankulkusillan (Ratapihankadulta ratapihan yli Logomon edustalle) suunnittelukilpailua suunnitellaan alkavaksi 2015 loppukesästä

  • Logomon sillan rakentaminen ajoittuu vuosille 2016 – 2018

  • Köydenpunojankadun ja Veturikadun rakentaminen alkaa aikaisintaan 2018/2019

Hankkeen aikana käytössä on poikkeavia liikennejärjestelyjä Köydenpunojankadulla.