Hiilineutraali Turku 2040

Mitä minä voin tehdä?

 • Suosi joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä
 • Lämmitä asuntosi vähäpäästöisellä lämmitysjärjestelmällä
 • Huolehdi riittävästä lämpöeristyksestä
 • Vältä turhaa sähkön- ja vedenkulutusta
 • Kuluta kestävästi
 • Ruokaile ilmastomyönteisesti
 • Tee ilmastolupaus

Lisätietoa

 

Turku tavoittelee vuoteen 2040 mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti edetään kunnianhimoisilla ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Merkittävämpänä tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen on oltava pienemmät kuin vuotuiset hiilinielut.

Turku on 2000-luvun aikana vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään suhteellisesti eniten Suomen suurista kaupungeista – kokonaispäästöjä yli 20 % ja asukaskohtaisesti laskettuna melkein 25 %.

Turun kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen vuonna 2013:

Kaavio Turun kasvihuonekaasupäästöjen jakautumisesta 2013

 

 

Miten hiilineutraaliin Turkuun päästään?

1. Kestävä energiajärjestelmä

Energiajärjestelmä aiheuttaa valtaosan päästöistä

 • Lämmitys yhteensä 59 %
 • Muu sähkönkulutus 14 %

Seudullinen uusiutuva energiaratkaisu leikkaa jopa 45 prosenttia nykyisistä kasvihuonepäästöistä ja tuottaa alueelle yli 200 pysyvää työpaikkaa.

Naantalin monipolttoainelaitos

 • Mahdollistaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon nykyistä pienemmin kasvihuonekaasupäästöin
 • Varmistaa Turun seudun kaukolämmön saannin vuosikymmeniksi eteenpäin
 • Laitoksen tekniset ratkaisut mahdollistavat monenlaisten polttoaineiden käytön, esimerkiksi puuperäisen biopolttoaineen, oljen, hiilen, turpeen ja mahdollisesti hyvälaatuisen kierrätyspolttoaineen
 • Merkittävä työllisyyttä ja aluetta vahvistava vaikutus

Luolavuoren pellettilaitos

 • Uusi pellettilaitos korvaa öljykäyttöisten lämpökeskusten tuotantoa ja vähentää näin öljyn käyttöä Turku Energian omassa vara- ja huipputuotannossa 5000 tonnilla eli noin puoleen nykyisestä
 • Puupellettien raaka-aineina käytetään mekaanisen puunjalostusteollisuuden puhtaita puusivutuotteita, pääasiassa havupuiden kuivaa kutteria, sahanpurua tai hiontapölyä
 • Kuutiosta pellettiä saa yli 30 prosenttia enemmän energiaa kuin kuutiosta klapeja tai hakkeita

Kaksisuuntainen älykäs kaukolämpöverkko Skanssin alueella

 • Matalalämpöinen kaukolämpöverkko, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen ja avoimen lämpökaupankäynnin, alueella toimivilla kiinteistöillä on siis mahdollisuus myydä tuottamaansa ylijäämälämpöä alueen kaukolämpöverkkoon
 • Asiakkaiden pientuotannon tukeminen ja hyödyntäminen (esim. maalämpöratkaisut, aurinkokeräimet, jäähdytyksen lauhdelämpö, lämmönvarastointi ym.)
 • Eri energiajärjestelmien rinnakkainen optimointi vähentäisi merkittävästi kokonaiskulutusta ja mahdollistaisi uusiutuvien energianlähteiden laajemman hyödyntämisen sekä asiakkaiden tai kolmansien osapuolien toimimisen kaukolämpöverkon lämmön tuottajina

2. Kestävä liikkumisjärjestelmä

Liikkumisjärjestelmä on toiseksi merkittävin päästöjen aiheuttaja

 • Liikenne aiheuttaa viidenneksen päästöistä

Sähköisen liikenteen lisääminen

 • Rakennetaan uusia latauspisteitä Turkuun sähköisen liikkumisen lisäämiseksi
 • Lisätään omassa toiminnassa ladattavien autojen käyttöä paikallisen sähköisen liikkumisen edelläkävijän roolissa
 • 2015 – 2017 rakennetaan vuosittain 3-10 uutta sähköautojen latauspistettä Turkuun riippuen sähköautojen yleistymisen tahdista ja muiden sähköautojen latausliiketoiminnan edellytysten kehittymisestä
 • Pyritään aktivoimaan paikallisia toimijoita ladattavien ajoneuvojen käyttäjiksi

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

 • Liikenteen toimivuus ja keskustan hyvä saavutettavuus kaikilla kulkutavoilla – myös autolla – voidaan turvata vain, jos ruuhkautumista onnistutaan hillitsemään lisäämällä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiota
 • Liikennesuoritetta voidaan pienentää muun muassa liikkumisen ja kuljetusten hinnoittelulla, jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistoimilla sekä matkanpituuksien kasvua hillitsevällä kaavoituksella ja yhdyskuntasuunnittelulla