Kiertotalous

Suomen menestyksen nähdään tulevaisuudessa perustuvan voimakkaasti bio- ja kiertotalouteen, cleantechiin sekä vihreään kasvuun. Sitran selvityksen mukaan kiertotalous tarjoaa Suomen taloudelle 1,5-2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin. Suomessa on teknologiaosaamista, jota hyödyntämällä voimme olla kiertotalouden kärkimaita.

Turusta ja Varsinais-Suomesta löytyy jo nyt alan korkeaa osaamista ja yritystoimintaa ja Turun kaupungin tulokselliset energia- ja ilmastotoimenpiteet ovat saavuttaneet tunnustusta kansallisesta edelläkävijyydestä suurten kaupunkien sarjassa.

Lainsäädännöllistä kehittämistä kaipaavat mm. ympäristölupaprosessit ja jätelainsäädäntö. Julkisen sektorin tulee edistää myös kiertotalouden riskirahoitusta sekä tukea uusien tuotteiden ensimarkkinamahdollisuuksia Suomessa.

Myös raideliikenteen, sähköisen liikenteen sekä energiajärjestelmien kehittäminen tunnistetaan synergiaa luoviksi toimiksi, jotka mahdollistavat Turun seudun kehityksen kiertotalouden kärkialueeksi.