Meluselvitys ja meluntorjunta

Ympäristönsuojelulain edellyttämä meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma laaditaan Turkuun viiden vuoden välein. Vuonna 2017 tehty meluselvitys on laadittu uudella laskentamallilla ja siinä on esitetty EU:n direktiivin mukaiset melun tunnusluvut: vuorokausimelu (Lden) ja yömelu (Ln). EU-tunnuslukuja ei voi suoraan verrata aikaisempiin selvityksiin ja kansallisiin melun ohjearvoihin.

Turussa on lisäksi laadittu yhteispohjoismaisella melun laskentamallilla kansallisiin melun ohjearvoihin ja aikaisempiin selvitykseen verrattavissa olevat melukartat: 

Edellinen meluselvitys on tehty vuonna 2012 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuonna 2013.