Jätehuollon ja roskaamisen valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen kunnallisten jätehuoltomääräysten noudattamista kunnassa. Turun kaupunkiympäristötoimialan ympäristönsuojelu valvoo yritysten, laitosten ja kiinteistöjen jätehuoltoa ja niiden ympäristön roskaantumista. Valvontaa toteutetaan muun muassa järjestelmällisillä yritystarkastuksilla sekä asukkaiden ilmoitusten perusteella.

Jos havaitset ympäristön roskaantuneen, toimi näin:

  • Kiinteistön jäteastioiden vieressä on isokokoisia tai vaarallisia jätteitä: ilmoita isännöitsijälle
  • Yleisen hyötyjätepisteen (paperi, lasi, metalli) astioiden vieressä on isokokoisia jätteitä, vaarallisia jätteitä tai astiat ovat liian täynnä: ilmoita astiassa merkitylle tyhjentäjälle tai kaupungin ympäristönsuojelulle.
  • Kiinteistön pihalla on hylätty auto: ilmoita isännöitsijälle
  • Yleisellä alueella on hylätty auto: ilmoita kaupunkiympäristötoimialalle. Ilmoita auton tarkka sijainti, merkki, väri ja rekisterinumero, jos kilvet ovat jäljellä.
  • Puistossa, metsässä, tien varressa tai muulla yleisellä alueella on esimerkiksi jätesäkkejä, huonekaluja, kodinkoneita, ongelmajätteitä tai puutarhajätekasoja: ilmoita ympäristönsuojeluun Turun kaupungin palautepalvelun kautta: