Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Uusi taksa tuli voimaan 1.7.2015. Taksa perustuu asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneisiin kokonaiskustannuksiin.