Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Uusi taksa tuli voimaan 1.1.2019. Taksa perustuu asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneisiin kokonaiskustannuksiin.