Avoimen datan periaatteet

Datan on sisällettävä julkista tietoa, jotta se voidaan avata. Kenenkään yksityisyydensuoja tai yleinen turvallisuus ei saa vaarantua dataa avattaessa, eikä datassa saa olla esim. henkilötietoja tai liikesalaisuuksia.

Data on avattu sellaisessa muodossa, että sitä on helppo käsitellä koneellisesti. Ihmisen on helppo lukea PDF-dokumenteissa tai HTML-sivuilla olevaa tietoa, mutta sitä on vaikea lukea ohjelmallisesti. Datan koneelliseen tarkasteluun ja hyödyntämiseen sopivat esimerkiksi CSV- tai XML-muodot sekä erilaiset rajapinnat suoraan datalähteeseen.

Dataa voi käyttää maksutta. Maksuttomuus helpottaa erityisesti ensikosketuksen saamista dataan.

Datan avaaja sallii aineiston uudelleenkäytön ja kertoo sen selkeästi  datan yhteydestä löytyvillä käyttöehdoilla.

Datan rakenne ja merkitys on kuvattava käyttäjille ymmärrettävästi. Kuvailu eli metadata auttaa käyttäjää hahmottamaan datan sisällön ja tulkitsemaan ja käyttämään dataa "oikein".

Asiasanat: