Kutittele aistit hereille! / Kittla fram sinnena!

Multisensorinen työ vanhusten kanssa herättelee aisteja

Multisensorinen työ vanhusten kanssa

Aistien herättämisellä tavoitellaan asukkaiden hyvinvointia. Aistien herättely myös auttaa meitä työskentelemään muistisairaiden kanssa, sillä aisteja hyväksikäyttäen pääsemme syvempään vuorovaikutukseen. Aktivoimalla aisteja, herätämme muistoja menneiltä vuosilta ja vanhus voi muistaa asioita jopa varhaisesta lapsuudesta.

Saippuakuplien puhaltaminen on hyvä toiminnallinen harjoitus keuhkoille, toimii samalla hienona aistillisena hetkenä.      

 

Ihmisellä on viisi eri aistia, jotka ovat kuulo-, näkö-, haju-, tunto- ja makuaisti. Aistien virittäminen on tietoista toimintaa. Multisensorinen ympäristö on tietoisesti valittu ympäristö, joka on tarkoitettu rentoutumiseen tai aktivoimiseen.

Eri kulttuureihin sopii erilaiset aistilliset hetket. Suomalaisille sauna, luonto ja kahvihetket ovat lähellä sydäntä. Näiden ympärille saa rakennettua hienoja multisensorisia kokemuksia yhdessä vanhuksen kanssa.

Useimmissa vanhusten asumisyksiköissä vierailee eläimiä. Vierailut tuottavat paljon iloa. Eläimet tuovat mukanaan muistoja, läsnäoloa, lämpöä sekä kokemuksen siitä, että saa koskettaa ja hyväillä. Moni asukas kaipaa läheisyyttä.

Ruokailusta on helppo luoda aistihetkiä. Ruokailu herättelee muistoja ja moni ruoka tuo mieleen positiivisia tai vähemmän mukavia tilanteita menneiltä ajoilta.

Jokainen voi luoda aistillisen hetken. Kun olet kokenut itse hyvän, mieleen painuvan aistihetken sinun on helpompi tuottaa sitä myös muille. Sinun ei tarvitse olla ammattilainen. Kokeile!

Herätys todellisuuteen

Minun paras aistielämykseni asukkaan kanssa oli, kun kuuntelimme rauhallisessa tilassa hänen mielimusiikkiaan Karita Mattilaa. Olin tuonut mukanani myös suklaata. Asukas istui hymy huulilla. Hän katsoi minua ja sanoi: ”Ajattele, me saadaan suklaata”. Silloin havahduin, kuinka itsestään selvää suklaan syöminen oli minulle. Asukas syö sitä mitä me tarjoamme hänelle tai mitä omainen hänelle tuo vieraillessaan asukkaan luona.

Yhteinen kahvihetki

Seuraava postaus kertookin aistien aktivoinnista ulkona!

 

Multisensoriskt arbete med äldre

Syftet med att väcka sinnena är att förbättra invånarnas välbefinnande.  Samtidigt underlättar det vårt arbete med personer med minnesrelaterade sjukdomar, eftersom vi genom att använda oss av sinnena kan skapa en djupare växelverkan. Genom att aktivera sinnena väcker vi minnen från gångna år och den äldre kan komma ihåg händelser ända från tidig barndom.

Människan har fem olika sinnen: hörsel, syn, lukt, känsel och smak. Sinnena aktiveras genom en medveten handling. Den multisensoriska miljön har valts ut medvetet och är avsedd för avkoppling eller aktivering.

De sensoriska upplevelserna är olika i olika kulturer. Finländarna njuter särskilt av bastu, natur och kaffestunder. Kring dessa stunder kan man skapa fina multisensoriska upplevelser tillsammans med den äldre.

De flesta boendeenheter för äldre får besök av djur. Dessa besök väcker stor glädje. Djuren väcker minnen och skänker närvaro, värme och upplevelsen av att få röra och smeka. Många invånare saknar närhet.

Måltiderna kan lätt omvandlas till sinnesstunder. Mat väcker minnen och många maträtter för tankarna till positiva eller mindre positiva situationer från gångna tider.

Var och en kan skapa en sensorisk upplevelse. När du själv upplevt en positiv och minnesvärd sinnesstund är det lättare för dig att väcka den hos andra. Du behöver inte vara proffs. Pröva!

En tankeställare

Jag upplevde min bästa sinnesstund tillsammans med en invånare när vi lyssnade på hennes favoritartist Karita Mattila i ett lugnt rum. Jag hade tagit med mig choklad. Invånaren satt med ett leende på läpparna. Hon tittade på mig och sade: ”Tänk att vi ska få choklad”. Då insåg jag hur självklart det är för mig att äta choklad. Invånaren äter det som vi bjuder på eller det som anhöriga tar med sig till besöken.

Nästa inlägg handlar om att aktivera sinnena utomhus!

 

Maria Vane-Tempest
Yksikön esimies / Enhetens chef
Portsakoti / Portsahemmet