Toiminnanohjauksen taideohjaus / Konsthandledning inom verksamhetsledningen

Kerran viikossa Mäntyrinteen toiminnanohjauksen tiloissa kokoontuu asukkaiden kuvataideryhmä.

Kerran viikossa Mäntyrinteen toiminnanohjauksen tiloissa kokoontuu asukkaiden kuvataideryhmä. Sitä vetää kuvataiteilija Heli Vihersaari, joka on vetänyt kuvataideryhmiä ikäihmisille jo vuodesta 2012. Hän työskentelee toiminnanohjaajana vanhuskeskus 4:n kolmessa eri pisteessä.

Mäntyrinteen perjantaiaamun ryhmiin tulee taksilla asukkaita muista vanhuskeskus 4:n yksiköistä ja ryhmät ovatkin muodostuneet sosiaalisiksi tapahtumiksi asukkaille. Tuttuja tavataan ja ystävystytään eri yksiköistä tulevien kanssa. Mukavan rupattelun lomassa seurataan ohjaajan alustusta ja maalataan kukin omalla persoonallisella tavallaan, ilman suorituspaineita.

Taidetta tehdään aina teemalla, joka vaihtelee vuodenajan mukaan, esim. ”Syksyn satoa”, ”Hiihtoreissu”, ”Kevään vihreää” jne. Välineinä käytetään useimmiten vesivärejä, mutta myös pastelliliidut ovat käytössä, niillä saa voimakkaita värejä tummalle paperille. Joskus iskee ”valkoisen paperin kammo” ja silloin tarvitaan vähän enemmän kannustusta, joskus kädestä pitäen, ennen kuin työskentely pääsee vauhtiin.

Ryhmässä on kannustava ilmapiiri ja huumoria viljellään paljon. Ohjaaja kannustaa ja houkuttelee epäröiviä asukkaita kuvantekoon, mutta kenenkään ei ole pakko tehdä mitään, jos ei halua tai jaksa. Siveltimeen tai liituun yleensä kuitenkin tartutaan, kun on hetki katsottu toisten työskentelyä.

Työskentelyn lähtökohta on taiteellinen, ei niinkään terapeuttinen; Havainnoidaan mallia tai mallikuvia, ”pohditaan aihetta kuvallisesti”. Työskentely voi tuoda kuitenkin mielihyvää: usein ryhmästä lähtee tyytyväisiä asukkaita. Onnistumisen elämyksiä tulee usein, siihen ohjaustyö juuri pyrkiikin. Jokainen voi onnistua työssään, omalla tavallaan. Ohjaaja vie työskentelyä eteenpäin antaen vinkkejä lopputulokseen, joka miellyttää asukkaan silmää.

Vaikka lopputulos ei olekaan tärkeintä, kuvat ovat kuitenkin varsin hienoja myös taiteellisesti arvioituna: niissä on värin voimaa ja oivaltavia muotojen yhdistelmiä. Olemme ihan oikeasti taiteen äärellä tässä kuvataideryhmässä. Mukava yhdessäolo ja tekemisen meininki on varmasti kuitenkin ryhmän tärkein anti.

 

Konsthandledning inom verksamhetsledningen, äldreomsorgscentral 4

En gång i veckan samlas en bildkonstgrupp som består av invånare vid Tallbackens åldringshem i åldringshemmets verksamhetsledningslokaler. Gruppen leds av bildkonstnär Heli Vihersaari som har hållit bildkonstkurser för seniorer sedan 2012. Hon jobbar som verksamhetsledare på tre olika verksamhetsställen inom äldreomsorgscentral 4.

Också invånare från andra enheter inom äldreomsorgscentral 4 kommer med taxi till Tallbacken och deltar i fredagsgruppen, något som gjort konsthandledningen till sociala evenemang för invånarna. Här träffar man gamla bekanta och stiftar nya bekantskap med invånare från andra enheter. Handledarens anvisningar följs under trevligt småprat och alla målar i sin egen individuella stil, utan prestationsångest.

Konstverken följer alltid något tema som varierar enligt årstiderna, till exempel ”Höstskörd”, ”Skidutflykt” och ”Vårgrönt”. Målningarna görs oftast med vattenfärger. Också pastellkritor används, med dem kan man måla kraftiga färger på mörkt papper. Ibland drabbas man av ”målarkramp”. Då behövs det lite mer uppmuntran, ibland också personlig handledning, för att få flyt i arbetet igen.

Stämningen i gruppen är uppmuntrande och humorn flödar fritt. Handledaren uppmuntrar och lockar tveksamma invånare att skapa konst, men ingen ska behöva tvinga sig till att göra något om man inte vill eller orkar. Vanligen tar invånaren dock till penseln eller kritan efter att ha tittat på de andras arbete en stund.

Arbetet utgår främst från konsten, inte terapin; man studerar en modell eller modellbilder och reflekterar över temat ur en illustrativ synvinkel. Arbetet ger dock också njutning: Ofta är invånarna nöjda när de lämnar gruppen. Känslan av att lyckas upplevs ofta, och det är just det som handledningen syftar till. Var och en kan lyckas i sitt arbete, på sitt eget sätt. Handledaren leder arbetet framåt och ger tips om slutresultat som tilltalar invånarens öga.

Trots att slutresultat inte är det viktigaste, är bilderna synnerligen fina också ur konstnärlig synvinkel: Färgerna ger kraft och formkombinationerna är insiktsfulla. I denna bildkonstgrupp står konsten verkligen i centrum! Det mest givande med gruppen torde dock vara trevlig samvaro och skaparglädje.

Tietoa kirjoittajasta

Heli
Vihersaari
toiminnanohjaaja
vanhuskeskus 4