Teot ratkaisevat tulevaisuuden

Turussa tehdään joka päivä töitä vastuullisen ja suvaitsevaisen kaupungin puolesta.

Elokuussa tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Turussa koettiin kaikkia suomalaisia ja laajemminkin Eurooppaa koskettanut terroriteko.

Yhteiskunnan palautuminen normaaliin mahdollisimman nopeasti järkyttävien tapahtumien jälkeen on tärkeää. Se on tärkeää siksi, että silloin emme anna periksi pelolle, jota iskulla yritetään saada aikaiseksi, mutta myös siksi, että emme jää omiin poteroihimme, pelkoon, vihaan tai turhautumiseen, vaan jatkamme elämistä yhdessä.  Mielestäni olemme Turussa siinä onnistuneet. Turkulaiset ovat näyttäneet, että jatkamme yhdessä elämistä toisiamme kunnioittaen, kuten olemme ennenkin tehneet.

Olemme Turun kaupungissa päättäneet, että käsittelemme vuosi sitten tapahtunutta järkyttävää iskua parhaiten siten, että työskentelemme joka päivä turvallisuuden, kulttuurien yhteisymmärryksen ja maahanmuuttajien kotoutumisen parantamiseksi yhdessä muiden viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Teemme arjessamme työtä sen eteen, että jokainen Turussa asuva lapsi, nuori ja aikuinen kokee kuuluvansa osaksi tätä yhteisöä ja suomalaista yhteiskuntaa. Sen eteen, että ketään ei jäisi eikä jätettäisi ulkopuolelle. Edistämme erilaisuuden hyväksymistä, yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koko kaupungissa. Turku on yhteisö, meidän kaikkien koti.

Teot ratkaisevat tulevaisuuden. Kaikkien meidän yhdessä tekemän työn tulokset mitataan paljon laajemmin kuin yhden jo tapahtuneen rikoksen kautta. Siksi rikosta ei pidä korottaa symbolin tai merkkipaalun asemaan, jota se ei ansaitse. Minä uskon, että kaikki, mitä tehdään tasavertaisuuden, suvaitsevaisuuden ja uskontojen välisen dialogin edistämiseksi on tervetullutta ja kannatettavaa nyt ja tulevaisuudessa. Tässä kaupunki kantaa oman vastuunsa.

 

Turun kaupunki osallistuu lauantaina 4.8. järjestettävään Turku Prideen. Olen Turun tapahtuman kummi. Olen kutsunut työkaverini osallistumaan Turun sateenkaarilipun alle ja kutsun sinne kaikki turkulaiset marssimaan tasavertaisuuden puolesta!

Elokuun aikana pohdimme sisäministeriön kanssa kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyviä ilmiöitä. Elo-syyskuun vaihteessa järjestettävällä Turun Eurooppa-foorumilla keskustelemme laajasti sisäisestä turvallisuudesta ja kaupunkien roolista siinä työssä. Syksyllä tuomme turkulaisten päättäjien päätettäväksi ohjelman, jolla edistetään kaupungin eri alueiden tasavertaisuutta ja tehdään tekoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  

Turussa tehdään joka päivä töitä vastuullisen ja suvaitsevaisen kaupungin puolesta. Haluamme tehdä sitä yhdessä. Tilaa on kansalaiskeskustelulle ja eri toimijoille. Samalla Turun kaupunki sanoutuu irti traagisen puukotusiskun käyttämisestä minkä tahansa agendan edistämiseen. Se ei ole toivottavaa, emmekä halua itse niin toimia.

Tietoa kirjoittajasta

Minna
Arve
Kaupunginjohtaja
Turun kaupunki