Turku Future Forum -seminaareista runsaasti ideoita kampukseen ja tiedepuistoon

Riitta Birkstedt: Turku Future Forum -seminaareista saatiin runsaasti ideoita kampukseen ja tiedepuistoon

Noin 200 henkeä osallistui kampuksen ja tiedepuiston visioitiin Turku Future Forum -tilaisuuksissa loppuvuodesta. Turun kampus ja tiedepuisto -kärkihankkeeseen saatiin runsaasti uusia näkemyksiä, kirjoittaa projektipäällikkö Riitta Birkstedt.

Turku Future Forum -tapahtumilla kerättiin ideoita Turun kampus ja tiedepuisto -kärkihankkeen visiotyöhön. Kärkihanke tähtää siihen, että Kupittaan ja Itäharjun alueelle kaavailtu tiedepuisto olisi kansainvälisesti kiinnostava ja rohkeasti kokeileva osaamiskeskittymä.

Osallistavat seminaarit jaettiin neljään teemaan: vetovoimainen kaupunkiympäristö, fiksu liikkuminen, älykkäät toimijat ja älykkäät ratkaisut sekä maailmanluokan kansainvälinen kohtaamispaikka. Ne tuottivat runsaasti ideoita, jotka olemme kiteyttäneet neljään kokonaisuuteen.

1. Turun kampuksesta ja tiedepuistoalueesta halutaan luoda maailmanluokan innovaatio- ja osaamiskeskittymä

Alueelle rakennetaan innovaatioekosysteemi sekä erilaisia kokeilualustoja. Vahvojen osaamiskeskittymien syntymistä tuetaan eri tavoin, esimerkiksi hyödyntämällä klusteritoimintaa ja yhteiskehittämistä. Verkostoja luodaan osaamisen kärkien vahvistamiseksi paitsi paikallisesti ja valtakunnallisesti myös maailman parhaiden kumppaneiden kanssa.

2. Kampus ja tiedepuistoalue on kansainvälinen kohtaamisten keidas

Kampus- ja tiedepuistoalueesta halutaan luoda aidosti sekoittuneiden toimintojen alue. Verkostoitumista ja vuorovaikutusta tuetaan suunnittelemalla paitsi viihtyisiä julkisia kohtaamisen tiloja (tori, korttelipuisto, jne.) myös monipuolistamalla olemassa olevien rakennusten käyttöä ja edistämällä niiden yhteiskäyttöisyyttä. Myös digitaalisia palvelu- ja viestintäratkaisuja kehitetään tehostamaan eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Kuva: Yksi hahmotelma Kupittaan ja Itäharjun alueen kampukseen ja tiedepuistoon.

3. Kampuksen ja tiedepuiston alue on logistisesti vetovoimainen fiksun liikkumisen solmukohta

Tunnin juna yhdistää kampus- ja tiedepuistoalueen tulevaisuudessa tiiviimmin osaksi pääkaupunkiseudun työssäkäyntialuetta. Kupittaan alueesta halutaan luoda fiksun liikkumisen solmukohta, jossa liikennevälineestä toiseen siirtyminen onnistuu saumattomasti. Tätä tukevat myös maailman parhaat MaaS-ratkaisut (Mobility as a Service), joiden kehittämiseen myös käynnissä oleva Civitas Eccentric -hanke tähtää. Alueen saavutettavuutta ja erityisesti kevyen liikenteen yhteyksiä muun muassa keskustan suuntaan parannetaan.

4. Kampus ja tiedepuisto on elävä kaupunginosa

Luodaan kampus- ja tiedepuistoalueesta ympäri vuorokauden toimiva elävä keskus alueen opiskelijoille, työntekijöille, asukkaille sekä vierailijoille. Julkisen kaupunkitilan viihtyisyyttä parannetaan mm. laadukkaan maisemasuunnittelun, viherrakentamisen, arkkitehtuurin ja valaistuksen keinoin. Lisätään alueen vetovoimaa luomalla puitteet monenlaiselle toiminnalle: kulttuuria, liikuntaa, palveluita, hupia ja pop up -tapahtumia työn ja opiskelun oheen.

Näiden neljän temaattisen kokonaisuuden lisäksi tilaisuuksissa puhuttiin paljon kampus- ja tiedepuistoalueen identiteetistä ja brändistä. Alueen tunnettuuden ja kansainvälisenkin profilointityön kannalta nähtiin tärkeäksi, että alueella olisi yksi nimi ja selkeä, yhtenäinen tarina.

Seuraavaksi pohditaan keskustan kehittämistä

Turun tulevaisuuden visiointityö paitsi Kampus ja tiedepuisto -kärkihankkeen myös Turun keskustan kehittämisen kärkihankkeen puitteissa jatkuu myös vuonna 2017. Osallistavat Turku Future Forum -workshopit jatkuvat helmi-maaliskuussa keskittyen tällä kertaa enemmän Turun keskustan kehittämiseen.

Tule ideoimaan elinvoimaista keskustaa. Ilmoittautuminen kaupallisen vetovoiman teemaseminaariin on jo käynnissä.

Lue lisää: Kaikille avoin teemaseminaari Turun keskustan kehittämiseksi

 

398-birkstedt.jpg
Riitta Birkstedt
projektipäällikkö
Turun kaupunki