Kulttuuri tekee hyvää

Kulttuuritoiminta tuottaa hyvinvointia, joka on kokemuksena yksilöllinen.

Vuoden 2016 alusta alkaen minulle tarjoutui tilaisuus aloittaa aivan uudessa, vastaperustetussa kulttuurikoordinaattorin tehtävässä hyvinvointitoimialan hallinnossa.

Olen työskennellyt sote-puolella vanhustenhuollossa yli 40 vuotta. Suurimman osan työurastani toimin kotihoidon palvelupäällikkönä, joista viimeiset 9 vuotta ennaltaehkäisevien vanhuspalvelujen palvelupäällikkönä. On ollut todella mielenkiintoista aikaa tutustua erilaiseen maailmaan ja uusiin ihmisiin sekä avartavaa katsella asioita hieman erilaisesta näkökulmasta oppien uutta.

Ihmiset, jotka ovat taiteen kanssa tekemisissä, kokevat oman terveytensä paremmaksi

Tehtäväkenttäni on monipuolinen ja laaja kohderyhmän ollessa kaikki turkulaiset vauvasta vaariin. Tehtäväkuvani tavoitteet voi kuvata tiivistettynä seuraavasti:

  1. hyvinvointitoimialan ja vapaa-aikatoimialan yhteistyön vahvistaminen ja tiivistäminen sekä uusien toimintamallien kehittäminen
  2. taiteen ja kulttuurin juurruttaminen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita.

Taide on kokonaisvaltainen kokemus

Minulle ennaltaehkäisy tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Näen sen ensiarvoisen tärkeänä. Aikaisemmassa toimessani tähän liittyvät asiat tulivat tutuiksi, mutta vasta nyt sana kulttuurihyvinvointi on tuonut erilaisen, paljon syvemmän merkityksen hyvinvoinnin edistämisessä.

Kulttuuri tekee hyvää – mitä enemmän tähän aihealueeseen olen tutustunut, sitä vakuuttuneemmaksi siitä olen tullut. Taide- ja kulttuuritoiminta vaikuttavat hyvinvointiimme monin eri tavoin. Ne tarjoavat mahdollisuuden kokea merkityksellisiä esteettisiä kokemuksia ja tuntemuksia. Ihmiset, jotka ovat taiteen kanssa tekemisissä, kokevat oman terveytensä paremmaksi ja elämänsä tyydyttäväksi.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on alue, joka tulee olemaan myös tulevaisuudessa tärkeä osa sekä kuntiin jääviä palveluja että sisällytettyinä osin sote-palveluihin. Vastuu jakaantuu kaikkien hallintokuntien kesken ja yhteistyö on välttämätöntä.

Kulttuurin harrastaminen ei sinällään lisää ihmisten terveyttä, vaan kulttuuritoiminnan sosiaalisuus, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat ne tekijät, jotka edistävät terveyttä. Kulttuurinen toiminta tuottaa sen sisältöistä hyvinvointia, joka kokemuksena on yksilöllinen, mutta jaettuna yhteisöllinen.

Yhteistyö on välttämätöntä

Tänä päivänä puhutaan paljon taiteen ja kulttuurin juurruttamisesta sote-palveluihin ja se on yksi omankin toimenkuvani tavoitteista. Vielä on matkaa siihen, jotta luovuus ja taide olisivat normaalina osana arjen käytäntöjä.

Yhteistyöllä ihannemaailmaan

Kulttuurihyvinvointipalvelut toimivat rajapinnalla, jossa vaaditaan moniammatillista ja poikkihallinnollista osaamista sekä eri toimijoiden yhteistyötä.

Asia tuntuu helpolta, mutta on toiminnan tasolla haastavaa. Kun yhteisenä päämääränä on asiakkaan hyvinvoinnin edistäminen, pitäisi olla yksinkertaista toimia yhteistyössä asiakkaan parhaaksi.

Ihannemaailmassa ihmiset pystyvät kohtaamaan toisensa avoimesti

Ihannemaailmassa ihmiset pystyvät kohtaamaan toisensa avoimesti ja keskustelemaan asioista rakentavasti. Eriävän mielipiteen uskaltaa ilmaista – ei välttämättä utopiaa. Toisten työn arvostus ei vie mitään itseltä pois. Kun asiakkaan paras on vahvasti keskiössä, ei tarvitse miettiä, kuka tekee ja kenen ehdoilla. Yhteistyöosaamista tarvitaan varsinkin näin suurissa muutoksissa kuin nyt on meneillään.

eija_salmiosalo.jpg

Kirjoittaja
Eija Salmiosalo
Kulttuurikoordinaattori
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala