Lämmintä läsnäoloa lukulähettien kanssa

Lukulähettitoiminta ei ole vain ääneen lukemista, vaan myös virkistävää yhdessäoloa, keskustelua, muistelua ja mielipiteiden vaihtoa.

Saimme lopuksi vielä hyvät naurut, kun sanoin laittavani kirjaan merkin, että tiedän etten lue samoja juttuja ensi kerralla. Yksi rouvista tokaisi: Ei haittaa vaikka lukisit samoja, ei me kuitenkaan mitään muisteta! Ihana huumori oli sillä porukalla.

Erään lukulähetin kuvaus kokemuksestaan vanhainkodissa

Lukulähettitoiminta käynnistyi Turussa keväällä 2016. Alusta alkaen se on ollut kirjaston oma hanke. Idea tuli Helsingin suunnalta, missä järjestettiin Lahjoita lukuhetki -kampanja. Tästä mallista innostuneena päätimme kokeilla pysyväisluonteisempaa toimintaa, kuitenkin hieman muunneltuna niin, että vapaaehtoiset lukijat ryhtyisivät lukemaan ikäihmisille useammin kuin kerran. Aikaisemmat kokemukset kulttuurisista hyvinvointipalveluista tukevat ajatusta jatkuvuudesta. Emme tekisi projektia, vaan prosessin.

Laitoksissa asuvat ikäihmiset ovat pääsääntöisesti aika huonokuntoisia. Useilla ei muisti ole enää parhaassa terässä ja vanhusten päivä- ja viikkorytmiin sopivat parhaiten sellaiset palvelut, jotka ovat tuttuja, turvallisia ja säännöllisiä. Satunnaisella kohtaamisella ei useinkaan saavuteta kontaktia eikä luottamusta. Uusi tapahtuma lähiympäristössä voi myös aiheuttaa pelkoa, arastelua ja epäluuloakin. Lukulähettien kokemusten mukaan uusi kuulija ”hiipii” mukaan vasta muutaman lukukerran jälkeen. Tämä aluksi arastellut ”epäilevä Tuomas” voikin hetken päästä olla koko ryhmän aktiivisin osallistuja.

lukulahetti_uutiseen_kati_leskinen.jpg

Lukulähetti Taika Kulha lukee Aune Heinoselle ja Erik Erikssonille niin kirjoja kuin päivän lehtiäkin. Hetket ovat tärkeitä ja antavat paljon niin lukijalle kuin kuulijoillekin. (Yläkuvassa Taikan kuulijana Erikssonin lisäksi Soilikki Forsström.)

Lukulähettejä on vieraillut vanhusten laitoksissa ja asumisyksiköissä nyt kohta puolitoista vuotta. Toiminnassa on mukana yli 30 lähettiä ja iloksemme heidän määränsä kasvaa. Lukulähetit lukevat joko yhdelle vanhukselle tai pienelle ryhmälle. Osallistujien määrä ja vierailun kohdepaikka mietitään jokaisen lähetin kanssa yhdessä. Kirjastossa järjestämme säännöllisesti lukulähetti-infoja, joissa kerromme yksityiskohtaisemmin toiminnasta; mitä se lähetiltä vaatii ja millaista on lukea laitoksessa. Kerromme myös lukulähettien kokemuksista ja annamme vinkkejä luettavasta materiaalista. Lukuläheteillä on omat Facebook-sivut, joilla vaihdamme kokemuksia onnistumisista sekä jaamme harmitukset. Kokemuksia jaetaan myös yhteisissä tapaamisissa kahvin, taidenäyttelyn tai vaikkapa pienen konsertin yhteydessä. Näitä pyrimme aina silloin tällöin tarjoamaan läheteillemme.

Lukulähetit ovat meille kirjastossa erittäin tärkeä ja merkityksellinen kumppani. He tuovat niin paljon iloa ja hyvää mieltä asukkaille, että heitä odotetaan jopa useita päiviä ennen lukuhetkeä. Hoitohenkilökunta on hengessä mukana ja on ottanut toiminnan iloisena vastaan. Myös omaisten palaute on ollut positiivista ja kiittävää.

Suunnitelmissa on laajentaa lukulähettitoimintaa koskemaan myös muita kohderyhmiä, joille ääneen lukeminen tuottaisi hyvää mieltä. Lukemisen kautta kohtaaminen on iloinen asia kaikille.

Yksinäisyys on joidenkin tutkimusten mukaan kansanterveydelle vahingollisempaa kuin lihavuus. Jälkimmäiseen emme ehkä voi vaikuttaa, mutta lukulähettitoiminta on toimintaa, jolla torjutaan yksinäisyyttä. Tässä voittavat kaikki.

Tietoa kirjoittajasta

Olli
Hirvonen
kulttuurikoordinaattori
Turun vapaa-aikatoimiala

Tietoa kirjoittajasta

Tarja
Rajala
informaatikko
Turun vapaa-aikatoimiala, kirjastopalvelut