Lukemattomat mahdollisuudet lukemisen edistämiseksi

Lukukeskuksen mukaan 11 prosentilla suomalaisista on puutteellinen lukutaito.

Tekstit kuuluvat jokaiseen päivään ja jokaiselle elämänalueelle. Ne vilistävät ohitsemme sosiaalisessa mediassa, tarjoavat syventymisen ja rauhoittumisen elämyksiä, neuvovat, tiedottavat ja pyrkivät vaikuttamaan.

Vaikka elämme tekstien runsaudessa, taito lukea ja tulkita niitä on heikentynyt.

Lukukeskuksen (2017) mukaan 11 prosentilla suomalaisista on puutteellinen lukutaito. Peruskouluissa on tartuttu lukutaidon tukemisen haasteeseen, ja ennaltaehkäisy onkin merkittävässä asemassa lukutaidon tukemisessa.

Mutta kuinka käy nuorelle aikuiselle, joka ei selviä arjen teksteistä heikon lukutaitonsa takia? Myös lukemisen hyvinvointia edistävät vaikutukset jäävät kokematta, jos lukeminen takkuaa tai on epämieluisaa.

Lukemattomat mahdollisuudet -hanke on syntynyt oivalluksesta, että nuorten aikuisten lukutaidon tukemiseksi kaivataan uusia malleja ja palveluita. Hanketta toteuttavat Turun AMK, Turun kaupunginkirjasto, Seinäjoen AMK, Seinäjoen kaupunginkirjasto sekä Jyväskylän yliopisto.

Kuva: Petteri Mäntysaari

Kirjasto tukee lukemisen haasteissa

Työskentelen Turun kaupunginkirjastossa Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa osana hakeutuvien palveluiden erityispalvelutiimiä.

Kaupungin kirjastot ja kulttuuripalvelut tarjoavat paljon palveluita ja tapahtumia ihmisille, jotka tarvitsevat tukea osallistumiseen. Lukemiseen innostaminen on kirjaston perustoimintaa, ja sen eteen tehdään paljon työtä kirjaston eri osastoilla. Lukutaidon tukeminen on huomioitu esimerkiksi opastuksilla Celian maksuttomien äänikirjojen pariin, selkokielisen aineiston tarjoamisella sekä Omakirjasto-palvelun suunnittelussa.

Tehtäväni kirjastossa onkin yhteistyössä kirjaston ammattilaisten kanssa kehittää lisää helposti lähestyttäviä ja mielenkiintoisia kirjastopalveluita, jotka tukevat nuorten aikuisten lukutaitoa.

Nuorten lukutaitoa tukevat ammattilaiset esiin

Lukemattomat mahdollisuudet on oivallinen hanke jo olemassa olevien, hyväksi havaittujen lukutaitoa tukevien mallien esiin nostamiseen. Haluamme kehittää nuorten aikuisten lukutaitoa tukevia verkostoja ja palveluita alan asiantuntijoiden kanssa.

Oletko kehittänyt toimivia työtapoja lukemisen tukemiseen tai haluaisit kehittää niitä yhteistyössä Lukemattomien kanssa? Ilmianna itsesi minulle, mikäli vastasit kyllä! Rakennetaan yhdessä nuorten aikuisten lukutaidon asiantuntijaverkostoa, joka vastaa kasvavaan tuen tarpeeseen.

Lukemattomat mahdollisuudet lukemisen edistämiseksi Veera Kivijärvi

Tietoa kirjoittajasta

Veera
Kivijärvi
Projektisuunnittelija
Turun kaupunginkirjasto
Työskentelen Lukemattomien projektisuunnittelijana Turun kaupunginkirjastossa. Tehtäviini kuuluu verkostotyö sekä sisältöjen suunnittelu ja testaaminen yhdessä työryhmän kanssa. Olen aikaisemmin työskennellyt sanataidehankkeissa sekä erityisluokanopettajana. veera.kivijarvi@turku.fi