Maksuväline ajalta ennen rahaa

Niitä on löytynyt tähän mennessä vain muutama yksittäinen kappale

Arvometalleja on käytetty maksuvälineinä jo ennen kuin niistä ryhdyttiin lyömään rahaa. Rahanlyönti alkoi noin 2600 vuotta sitten Vähä-Aasiassa. Rahaa lyötiin aluksi kullasta, hopeasta tai niiden seoksesta elektronista. Suomessa rahojen käyttö varsinaisina maksuvälineinä alkoi vasta keskiajalla, mahdollisesti vasta 1200-luvun loppupuolella tai 1300-luvun alussa. Tätä ennen kaupankäynnissä käytettiin kuitenkin erityisesti hopearahoja. Rahoilla ei ollut mitään nimellisarvoa, vaan niiden arvo määräytyi painon mukaan.

Hopearahojen lisäksi maksuvälineinä kelpasivat kaikki hopeaesineet, kuten esimerkiksi korut. Esineet punnittiin ja niistä murrettiin sopiva määrä hopeaa. Rahat olivat helpossa muodossa olevaa hopeaa, mutta niiden lisäksi oli olemassa myös kaupankäyntiin tarkoitettuja maksutankoja. Kuukauden esineenä oleva hopeinen maksutanko on löydetty metallinetsimellä Varsinais-Suomesta. Maksutanko ajoittuu rautakauden loppupuolelle, noin 900–1100 jälkeen ajanlaskumme alun. Tanko on noin 50 millimetriä pitkä ja se painaa noin 40 grammaa. Siinä näkyy jälkiä, joista voi päätellä että tanko on ollut pidempi ja siitä on leikattu irti paloja. Maksutankoon on myös tehty valmiiksi viiltoja helpottamaan palojen irti leikkaamista. Tällaisia maksuhopeatankoja on löydetty jonkin verran Suomen lähialueilta, meillä niitä on löytynyt tähän mennessä vain muutama yksittäinen kappale. Tämä maksuhopeatanko on esillä Turun linnan raha- ja mitalikabinetissa.

Petteri Järvi
intendentti, Turun museokeskus