Ennakoiva analytiikka ja väestöennusteet Turun kaupungin uusia tiedolla johtamisen työkaluja

Uutta ennakoivaa analytiikkaa hyödynnetään esimerkiksi raitiotiesuunnitteluun liittyvissä tausta-analyyseissä

Ennakoiva analytiikka on kehittyneen tason data-analytiikkaa, joka tutkii dataa ja pyrkii vastaamaan kysymykseen ”mitä tulee tapahtumaan?”. Vielä tarkemmin sanottuna pyrkii vastaamaan kysymykseen ”Mitä tulee todennäköisesti tapahtumaan?” Ennakoivan analytiikan keinovalikoimaan kuuluvat esimerkiksi erilaiset regressioanalyysit, ennustusmallit ja todennäköisyyslaskenta.₁

Turun kaupungin uuden kärkihankkeen Smart And Wise Turku teemaan kuuluu tiedon parempi hyödyntäminen osana kaupungin toimintaa, kehittämistä ja päätöksentekoa. Tätä tarkoitusta varten kärkihankkeeseen on sisällytetty tiedon hyödyntäminen -projekti. Tähän projektiin kuuluu tiiviinä osana yllä kuvatun ennakoivan analytiikan kyvykkyyksien, työkalujen ja mallien käyttöönotto ja hyödyntäminen kaupungin toiminnassa.

Kaupunkikontekstissa hyvä esimerkki ennakoivasta analytiikasta on väestöennusteet. Väestöennuste kuvaa kaupungin toimintaympäristömuuttujista parhaiten eri palveluiden tarpeiden muutoksia lähivuosina sekä kauempana tulevaisuudessa. Kun ymmärretään paremmin palvelutarpeiden muutoksia eri alueilla, on helpompi suunnitella palveluverkkomuutoksia ja investointitarpeita. Lisäksi toteutetut muutokset osuvat näin paremmin kohdalleen, millä on suoria taloudellisia sekä palveluiden sujuvuuteen liittyviä vaikutuksia ₂. Turun kaupungin palveluverkkosuunnittelussa on jo pitkään nähty tarve paremmalle väestöennusteelle₃₄₅, jota ei ole ollut kuitenkaan aikaisemmin käytettävissä.

Nyt uuden Smart And Wise Turku -kärkihankkeen projektina kaupungin virkamiesten käyttöön on saatu vuosittain päivittyvä, pienaluetasoinen ja hyvin monipuolinen väestöennustemalli, jonka hyödyntäminen on jo kovassa vauhdissa. Väestöennuste huomioi mm. muuttoliikkeen ja syntyvyystilastojen lisäksi myös kaupungin oman kaupunkisuunnittelun tuottamat muutokset asukasmääriin ja ikärakenteisiin eri alueilla.

Käynnissä olevissa kirjasto- ja nuorisopalveluiden palveluverkkoselvityksessä sekä päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksissä on taustalla uusi väestöennuste. Lisäksi tätä uutta ennakoivaa analytiikkaa hyödynnetään esimerkiksi raitiotiesuunnitteluun liittyvissä tausta-analyyseissä sekä johdon työpöydälle sisältyvän raportointiaineiston osana.

Väestöennusteet ovat vain osa, vaikka hyvin keskeinen osa, ennakoivan analytiikan mahdollisuuksista. Tiedon hyödyntämisen projekti jatkaa väestöennuste -tiedon hyödyntämisen jalkauttamista ja siihen liittyvien riippuvuussuhteiden kartoittamista sekä muiden työkalujen ja ennakointimallien tutkimista ja niiden hyödyntämistä. Tarkoituksena on tukea kaupungin palveluverkkosuunnittelua ja päätöksentekoa parhaimmalla mahdollisella tiedolla.

Lähteet:

₁ Gartner 2017 ”Predictive Analytics”
₂ Tieto 2017 ”Case Lohja -Väestöennusteet”
₃ Kehittämisen matriisi 2014, Turun kaupunki
₄ Smart And Wise Turku -kärkihankkeen ohjausryhmä 2017, Turun kaupunki
₅ Päivähoidon järjestämissuunnitelma 2012, Turun kaupunki

Tietoa kirjoittajasta

Oskari
Heinämäki
Projektipäällikkö
Turun kaupunki, Tiedon hyödyntäminen -projekti, Smart And Wise Turku -kärkihanke