Smart and Wise ottaa askelia kohti älykaupunkia

Ilman kykyä mitata tilannetta ja muutoksia kaupungissa, on tehokas päätöksenteko huomattavasti vaikeampaa, aivan kuten auton ajaminen ilman nopeus- tai bensamittaria.

Yksi Turun kaupungin kärkihankkeista on Smart and Wise -Turku, jossa yhdistyvät hiilineutraalisuuden tavoittelu ja Smart City -ajattelu. Smart City eli älykaupunki -konseptin keskeisiä ajatuksia onkin hyödyntää teknologian ja digitalisaation antamia keinoja kaupungin ympäristörasituksen pienentämiseksi. Toimiva älykaupunki sallii yhä suuremman osan uudesta kasvusta syntyä digitaaliseen ympäristöön uusien palveluiden muodossa. Tällöin talouskasvun ekologinen rasitus jää pienemmäksi kuin perinteisellä tuotantorakenteella.

Toisaalta VTT:n merkittävimpiä viimeaikaisia panostuksia älykaupunkien kehitykseen on ollut yhdessä kansainvälisten kumppaniensa kanssa kehittää avainmittarit (key performance indicator, KPI) kaupungin tilanteen ja kehityksen mittaamiseen ihmisten, talouden, ympäristön ja hallinnon näkökulmista. Mittaristo on äskettäin valittu myös kaupunki-indikaattorien kansainvälisen standardin pohjaksi (ETSI TS 103 463). Ilman kykyä mitata tilannetta ja muutoksia kaupungissa, on tehokas päätöksenteko ja suunnittelu huomattavasti vaikeampaa, aivan kuten auton ajaminen ilman nopeus- tai bensamittaria.

Tavoitteena on mahdollistaa datan kiertotalous, jossa kaupunkidatan ympärille syntyy kaupungin, yritysten ja kansalaisten ekosysteemi.

Näistä lähtökohdista Turun kaupunki ja VTT ovat aloittaneet yhteistyön, jonka ensiaskeleena on suunnitella kaupunkidatan keräämisen, jalostamisen ja jakamisen data-alusta. Tavoitteena on mahdollistaa datan kiertotalous, jossa kaupunkidatan ympärille syntyy kaupungin, yritysten ja kansalaisten ekosysteemi. Datan kiertotaloudessa jokainen osapuoli voi sekä jakaa tietoa että vastaanottaa sitä avointen rajapintojen kautta. Ytimen kiertotaloudelle muodostaa kaupungin ylläpitämä data-alusta.

Turun ja muiden samassa tilanteessa olevien kaupunkien kannalta kyseessä on johdonmukainen kehitysaskel, jonka digitaalisen teknologian kypsyminen on tehnyt mahdolliseksi. Nykyisin kaupungeissa kerätään valtavia määriä tietoa: esimerkiksi kaikista rakennuksista mitataan energian ja veden kulutusta, risteyksissä mitataan liikennevirtoja ja ympäristön tilaa seurataan mittausasemilla. Myöskin rikkaan lähteen tiedoille tarjoaa internet, jossa esimerkiksi julkisiksi merkittyjä sosiaalisen median päivityksiä voidaan suodattaa avainsanojen, aika- ja paikkatietojen mukaan. Jo tällaisten olemassa olevien tietolähteiden hyödyntämisellä pystytään kaupungista muodostamaan kattava monialainen tilannekuva. Laatimalla strateginen suunnitelma katvealueiden peittämiseksi myöhemmin ajankohtaiseksi tulevien investointien yhteydessä on mahdollista edetä kohti täydellistä ja reaaliaikaista tilannekuvaa kaupungista.

Tietoa kirjoittajasta

Pekka
Tuominen
Erikoistutkija
Teknologian tutkimuskeskus VTT