Jarkko Virtanen

Kaupungin työntekijä

apulaiskaupunginjohtaja
Puhelin: 
(02) 262 7222
Yksikkö: 
KonsernihallintoKonsernin johtoKonsernin johto
Käyntiosoite: 
Yliopistonkatu 27a
Johtotehtävät yrityksissä: 
Ei ilmoitettavaa
Johtotehtävät muissa yhteisöissä: 
Ei ilmoitettavaa
Luottamustehtävät yrityksissä: 
Logomon tapahtumatilat Oy, hallituksen puheenjohtaja
Logomon toimistot Oy, hallituksen jäsen
Logomon Veturi Oy, hallituksen jäsen
Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy, hallituksen jäsen
Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, hallituksen puheenjohtaja
Luottamustehtävät muissa yhteisöissä: 
Siirtolaisuusinstituutti, hallituksen jäsen
Suomen Satamaliitto ry. hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
Elävät Kaupunkikeskustat EKK ry, hallituksen puheenjohtaja
Suomen Purjelaivasäätiö sr, valtuuskunnan jäsen
Avaintyönantajat, AVAINTA ry., hallituksen puheenjohtaja
Union of the Baltic Cities, Vice President
Merkittävä varallisuus: 
Ei ilmoitettavaa
Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa: 
Ei ilmoitettavaa
Sidonnaisuudet päivitetty: 26.04.2019