Jarkko Virtanen

Kaupungin työntekijä

apulaiskaupunginjohtaja
Puhelin: 
(02) 262 7222
Yksikkö: 
KonsernihallintoKonsernin johtoKonsernin johto
Käyntiosoite: 
Yliopistonkatu 27a
Johtotehtävät yrityksissä: 
Ei ilmoitettavaa
Johtotehtävät muissa yhteisöissä: 
Ei ilmoitettavaa
Luottamustehtävät yrityksissä: 
Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, hallituksen puheenjohtaja
Logomon tapahtumatilat Oy, hallituksen puheenjohtaja
Logomon toimistot Oy, hallituksen jäsen
Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy, hallituksen jäsen
Luottamustehtävät muissa yhteisöissä: 
Siirtolaisuusinstituutti, hallituksen jäsen
Union of the Baltic Cities, Vice President
Elävät Kaupunkikeskustat EKK ry, hallituksen puheenjohtaja
Avaintyönantajat, AVAINTA ry., hallituksen puheenjohtaja
Suomen Satamaliitto ry. hallituksen nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
Merkittävä varallisuus: 
Ei ilmoitettavaa
Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa: 
Ei ilmoitettavaa
Sidonnaisuudet päivitetty: 13.11.2018