Saara Ilvessalo

saara_ilvessalo.jpg

Kaupungin työntekijä

Kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan pj
Puhelin: 
040 161 4541
Matkapuhelin: 
040 161 4541

Luottamustehtävä

Puolue: 
Vihreä liitto
Ammatti/Arvo: 
OTM
Kaupunkiympäristölautakunta, Puheenjohtaja
Rooli: 
Puheenjohtaja
Varajäsen: 
Stadsfullmäktige, Valtuutettu
Luottamuselin: 
Rooli: 
Valtuutettu
Kaupunginvaltuusto, Valtuutettu
Luottamuselin: 
Rooli: 
Valtuutettu
Johtotehtävät yrityksissä: 
Ei ilmoitettavaa
Johtotehtävät muissa yhteisöissä: 
Toiminnanjohtaja, Baltic Area Legal Studies BALEX
Luottamustehtävät yrityksissä: 
Ei ilmoitettavaa
Luottamustehtävät muissa yhteisöissä: 
Ei ilmoitettavaa
Merkittävä varallisuus: 
Ei ilmoitettavaa
Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa: 
Ei ilmoitettavaa
Sidonnaisuudet päivitetty: 07.03.2019