Sini Häkkinen

Matkapuhelin: 
040 487 2926

Luottamustehtävä

Puolue: 
Kansallinen Kokoomus
Kaupunginvaltuusto, Varavaltuutettu
Luottamuselin: 
Rooli: 
Varavaltuutettu
Stadsfullmäktige, Varavaltuutettu
Luottamuselin: 
Rooli: 
Varavaltuutettu
Liikuntalautakunta, Varapuheenjohtaja
Luottamuselin: 
Rooli: 
Varapuheenjohtaja
Varajäsen: 
Johtotehtävät yrityksissä: 
Ei ilmoitettavaa
Johtotehtävät muissa yhteisöissä: 
Ei ilmoitettavaa
Luottamustehtävät yrityksissä: 
Ei ilmoitettavaa
Luottamustehtävät muissa yhteisöissä: 
Turun Kokoomuksen Nuoret ry, puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret, piirihallituksen jäsen
Varsinais-Suomen Kokoomuksen piirivaltuusto, varajäsen
Kokoomuksen Nuorten Turun Aluejärjestö, varapuheenjohtaja
Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry, varajäsen
Seuraava Maali ry, varapuheenjohtaja
Merkittävä varallisuus: 
Ei ilmoitettavaa
Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa: 
Ei ilmoitettavaa
Sidonnaisuudet päivitetty: 11.12.2017